Rozmowa z... Marzena Sadowska odcinek #10

Przed Państwem dziesiąty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W dziesiątym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pani Marzena Sadowska.

 

Marzena Sadowska

Posiada 37 letnie doświadczenie w pracy w górnictwie, geologii, hydrogeologii, rekultywacjach i ochronie środowiska. Podczas swojej kariery kierowała zakładem górniczym i firmami prowadzącymi roboty geologiczne. Jest autorem lub współautorem przeszło 200 opracowań geologiczno-górniczych dla złóż kopalin a także ponad 20 audytów przed prywatyzacyjnych, dotyczących zgodności z przepisami środowiskowymi m.in. w sektorze górnictwa, metalurgii, maszyn, obronności, energetyki, uzdrowiska państwowych. Wykonywała wyceny złóż kopalin chemicznych (gips, siarka), energetycznych (ropa, gaz, węgiel kamienny i brunatny), metali nieżelaznych i budowlanych.

Podczas pracy w Ministerstwie Środowiska była odpowiedzialna miedzy innymi za nadzór nad koncesjami wydobywczymi. Koordynowała projekt dla Ministerstwa Środowiska – ocena możliwości wykorzystania złóż uranu w Polsce. Prowadziła doradztwo w projektach energetycznych. Pełniła funkcję nadzoru geologicznego przy budowie terminalu LNG w Świnoujściu, budowy dróg szybkiego ruchu i autostrady A2.

Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników administracji centralnej, pracowników jednostek samorządowych i przedsiębiorców z zakresu stosowania przepisów ochrony środowiska: prowadzenia procesu ooś i sooś, szkód w środowisku, ochrony powierzchni ziemi, remediacji i rekultywacji, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej na obszarach Natura2000. Podczas współpracy z CE2 wykonała ponad 20 Raportów początkowych dla przemysłu. 

Temat rozmowy:

Ochrona powierzchni ziemi: rekultywacja, remediacja i szkoda w środowisku.

Rekultywacja – co to jest i czego dotyczy ?

Do niedawna rekultywacją nazywaliśmy wszystko co dotyczyło przywrócenia pierwotnego lub zbliżonego do pierwotnego stanu w środowisku. Mówimy głównie o środowisku gruntowo wodnym, czyli tym co nazywamy powierzchnią ziemi. W roku 2014 w związku z implementacją dyrektywy IED, rozdzielono te pojęcia. Mamy w tej chwili obok siebie równolegle występujące pojęcie rekultywacji i remediacji.

W świetle obecnego prawa rekultywacja dotyczy głównie terenów niekorzystnie przekształconych, zdegradowanych z różnych przyczyn, czyli tych które przy rekultywacji utraciły wartość ze względu na procesy mechaniczne, fizyczne. Natomiast remediacja dotyczy terenów zanieczyszczanych, czyli tych które utraciły wartość poprzez zanieczyszczenie ziemi: gleby, ziemi i wód gruntowych (wody podziemne).

Czy nasze prawo reguluje kwestie rekultywacji?

W Polsce nie ma żadnych działań bez uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz decyzji. Kwestie rekultywacji reguluje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 20. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów. Tutaj np. włączają się również przepisy prawa geologicznego i górniczego art. 129, mówiący o przedsiębiorcy, który wyeksploatował złoże ma obowiązek przeprowadzić rekultywację wyrobiska pokopalnianego. Aby uzyskać zgodę na dokonanie rekultywacji należy przeprowadzić postępowanie administracyjne, wystąpić do Starosty o wydanie decyzje ustalającej kierunek rekultywacji.

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!