Rozmowa z... Rajmundem Michalskim odcinek #8

Przed Państwem ósmy odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W ósmym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Prof. dr hab. Rajmund Michalski.

Prof. dr hab. Rajmund Michalski - Pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu. Ekspert w zakresie zastosowania metod instrumentalnych
(w szczególności chromatografii jonowej) w badaniach próbek środowiskowych, żywności oraz biomedycznych. 

Prowadził wiele szkoleń w kraju i za granicą w tym z zakresu: chromatografii jonowej; wysokosprawnej chromatografii cieczowej, wymagań dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego; rozszerzenia wiedzy z zakresu analityki instrumentalnej (GC, HPLC); normalizacji metodyk analitycznych w ochronie środowiska; akredytacji laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025; zasad walidacji metodyk analitycznych, sterowania jakością badań i szacowania niepewności pomiarów.

Autor oraz współautor 25 książek i monografii, 52 rozdziałów w monografiach, 37 publikacji w czasopismach międzynarodowych z IF, 32 publikacji w innych recenzowanych czasopismach naukowych oraz 118 artykułów w czasopismach popularnonaukowych.Odbył kilka staży naukowych, w tym roczny w Japonii na Uniwersytecie Tohoku (2000/2001), w Wiesbaden (1999, 2002), oraz w Rumunii, Hiszpanii i Grecji. Od roku 2007 jest przedstawicielem PAN w European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel; członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (od 2010); Komitetu Chemii Analitycznej (2016-2024); dwóch Komitetów Technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1996). Od roku 2005 organizuje
i przewodniczący Komitetowi Naukowemu międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań chromatografii jonowej, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds. Naukowych IPIŚ PAN. Jako nauczyciel akademicki pracował min. Na Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie i Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach.

Dlaczego chromatografia jonowa – o rozwoju i znaczeniu tej techniki analitycznej w Polsce i na świecie

Początki chromatografii jonowej sięgają już czasów II wojny światowej kiedy prowadzono intensywne badania nad zastosowaniem metod chromatograficznych do rozdzielenia jonów metali  w ramach prac nad budową bomby atomowej (projekt  „Manhattan”), jednak przełom dotyczący tej metody nastąpił w latach 70-tych i to właśnie rok 1975 r. formalnie uważany jest za narodziny chromatografii jonowej kiedy to na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego firma Dionex przedstawiła pierwszy handlowy chromatograf jonowy.

Był to ogromny przełom, szczególnie pod kątem potrzeb, ponieważ laboratoria które dotychczas w ogromnych ilościach wykonywały badania próbek wód i ścieków chciały wykonywać badania automatyczne. W momencie, kiedy pojawiła się chromatografia jonowa możliwości te się otworzyły a metoda chromatografii jonowej szybko stała się metodą referencyjną.

W Polsce laboratoria posiadające chromatografy jonowe głównie wykorzystują je do analizy  głównych nieorganicznych anionów i kationów w wodach i ściekach wykorzystując przy tym najbardziej uniwersalny detektor konduktometryczny. Rozwój chromatografii jonowej, czyli tworzenie nowych faz stacjonarnych, nowych metod przygotowania próbek, nowych sposobów detekcji oraz poprawa parametrów powtarzalności, czułości czy wykrywalności analiz spowodował, że obecnie chromatografia jonowa znajduje coraz szersze zastosowania w badaniach próbek żywnościowych, farmaceutycznych, klinicznych analizy próbek o bardziej złożonych matrycach.

Bardzo ważną zaletą chromatografii jonowej, która szczególnie w ostatnich latach znajduje zastosowanie jest analiza specjacyjna czyli możliwość oznaczania jonów tego samego pierwiastka na różnych stopniach utlenienia.

Dlaczego  jest to niezwykle ważne i jakie są jeszcze zalety chromatografii jonowej opowie nasz gość- Profesor Rajmund Michalski.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=D3kK7-pezS4

Sprawdź nasze Social Media:

   

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

 

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!