Rozmowa z... Wojciechem Świątkiem odcinek #6

Przed Państwem szósty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W szóstym odcinku gościem będzie Pan Wojciech Świątek.

Wojciech Świątek - ekspert w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami, transportu towarów niebezpiecznych, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle i administracji, wieloletni pracownik GIOŚ jako naczelnik wydziału ds. odpadów, następnie pełnomocnik Głównego Inspektora Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ds. kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Od 1987 do chwili obecnej prowadzi szkolenia, w latach 2003 – 2013 doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), Auditor PCA. 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji przedsiębiorstw w BDO.

Jak to wygląda w praktyce ?

Mamy dwa główne problemy. Pierwszym z nich jest wykonanie rejestracji. Są setki firm, które złożyły wniosek o rejestrację w BDO w grudniu 2019r., i nie są umieszczone w bazie do dnia dzisiejszego. Urzędy zostały zasypane również wnioskami o wpis do BDO przez firmy, które po nowelizacji ustawy 31.12.2019 r. nie powinny dokonywać rejestracji. 

Główny problem polega na tym, iż firma, która nie jest przez Urząd wpisana do rejestru BDO, a wytwarza odpady, nie może ich wysłać, jeżeli odpad nie jest zarejestrowany w bazie. Możliwość jest taka, że skoro przedsiębiorca złożył wniosek a nie jest wpisany, może to robić na dokumentacji papierowej. Ale odbiorca, który jest zarejestrowany odbierając takie odpady musi prowadzić dwa rejestry – papierowy i elektroniczny. I nie do końca jest wiadomo, jak powinien wprowadzić te odpady „papierowe” na swoje konto.

Drugi problem dla mniejszych przedsiębiorców – wytwarzających mniejsze ilości odpadów – jest to, że oni będą mogli wysyłać odpady bez karty przekazania odpadów, ale odbiorca potrzebuje dokumentu przyjęcia, bo wymaga tego ustawa. Oczywiście może zaznaczyć elektronicznie pole, że odpady są zwolnione z obowiązku rejestracji. Nie mniej wiele firm nie jest świadomych tych rozwiązań i obawiają się kar przy kontroli podczas przewozu odpadów bez dokumentów.

Kolejnym zawirowaniem są daty w sprawozdawczości, które w tym roku były dwukrotnie przesuwane i zmieniane.  Trochę to dezorientuje. Tym bardziej, że są różne terminy na różne odpady.  Mamy równolegle zmiany w ustawie o odpadach w sensie dokumentacyjnym – konieczność wpisu do rejestru BDO, i zmiany w gospodarce odpadami w zakresie działań technicznych – dla zbierających i przetwarzających odpady i konieczność zmiany bądź aktualizacji pozwoleń.

W przygotowaniu jest rozporządzenie związane z magazynowaniem odpadów. Przedsiębiorcy przygotowali się do zmian, przebudowy budynków magazynów pod kątem przepisów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami ustawy z 2018 r. W nowych przepisach będzie określony sposób magazynowania odpadów u wytwarzających, przetwarzających
i zbierających odpady. Zmiany są bardzo duże, jeżeli chodzi o wymagania techniczne. Jest plus, że nie będą dotyczyły przedsiębiorców, którzy mają pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane. Oczywiście zmiana pozwolenia będzie generowała przygotowania się pod nowe rozporządzenie. Dotyczyć będzie pozostałych przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady nie musząc mieć pozwolenia.

Kompletną nowością obowiązującą jest tzw. „rodzaj metryczki odpadów”. Będzie w nim wpisywana data wytworzenia danego odpadu. To rozwiązuje problem przepisów magazynowania odpadów do 1 roku. Nie ma szczegółów co do odpadów, które są zlewane, czy w tym przypadku liczymy od początku napełniania zbiornika, czy do momentu dopełnienia do końca. Choć rozwiązanie jest bardzo rozsądne, jest jednocześnie w wielu miejscach niedoprecyzowane.

Od 1 września 2020 r. obowiązują nowe zasady ustalania sumy gwarancyjnej przy wysyłaniu odpadów za granicę. Dotychczas ustaliśmy sumę gwarancyjną (zabezpieczenie roszczeń) na podstawie kosztów transportu, magazynowania i kosztów unieszkodliwienia odpadów określonych w umowie. Nowością jest wprowadzenie od września innego sposobu ustalenia kwoty roszczeń – zostaje transport, magazynowanie, ale zmienia się koszt unieszkodliwienia odpadów na tzw. koszt rynkowy. Nie wiemy skąd będą pobrane informacje. Prawdopodobnie przedsiębiorca będzie musiał robić badanie rynku. Nie jest opisane na podstawie jakich danych i kto będzie weryfikować ceny za unieszkodliwianie odpadów. Będzie to wydłużało postępowanie oraz budziło wiele kontrowersji i wątpliwości.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7cz1vOAXz6w

Sprawdź nasze Social Media:

   

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!