Rozmowa z... Adamem Sobczykiem #5

Przed Państwem piąty odcinek naszego cyklu Rozmowy z..., w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W piątym odcinku „Rozmowy z…” gościmy Pan Adama Sobczyka.

Adam Sobczyk jest ekspertem ds. bezpieczeństwa pożarowego, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach i pracowniach chemicznych. Audytorem w powyższych zagadnieniach, inspektorem ochrony danych osobowych. Na co dzień zajmuje się prognozowaniem zagrożeń przy stosowaniu substancji niebezpiecznych oraz sporządzaniem raportów bezpieczeństwa. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

W dzisiejszej rozmowie przybliżymy temat zachowania bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa higieny pracy w laboratoriach podczas pandemii COVID-19.

Od marca 2020 r mamy w Polsce Pandemie zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 dlatego również laboratoria muszą podjąć działania, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, petentom oraz osobom przybywającym w naszych miejscach pracy.

Laboratoria są zobowiązane do sporządzenia dokumentów w związku ze stanem panującej epidemii. Niezbędnym dokumentem jest Plan działaniu w celu ochrony zdrowia pracowników w warunkach epidemii, dokument ma określać jakie środki musi zastosować laboratorium, aby zminimalizować prawdopodobieństwo zarażenia wirusem.

Bardzo ważnym dokumentem jest również procedura mówiąca jak zachować się, gdy w szeregach naszej firmy pojawi się osoba zarażona wirusem.

Niewłaściwie napisana procedura może wpłynąć na jakość wykonywanych badań, dlatego kwestie bezpieczeństwa należy ująć w ocenie ryzyka, jaką laboratoria są zobowiązane wykonywać. Po opracowaniu planu działań należy przytępić do aktualizacji ryzyka zawodowego. Istnieją dwie metody aktualizacji ryzyka, pierwsza to aktualizacja całego dokumentu dotyczącego ryzyka zawodowego, druga natomiast polecana przez naszego eksperta polega na zrobieniu aktualizacji jako załącznika odnoszącego się jedynie do zagrożenia COVID-19.

Istotną kwestią jest prawidłowa organizacja stanowisk pracy polegająca na zapewnieniu jak najmniejszej ilości pracowników na danym obszarze, a jeśli nie jest to możliwe wprowadzenie pracy zdalnej bądź pracy zmianowej tak, aby unikać skupisk ludności.

Kolejny temat, wydawałoby się „stary jak świat”, a jednak ciągle ważny, to jak dobrać właściwą gaśnicę do sytuacji i rozmiaru pożaru?

Ochrona przeciwpożarowa w laboratorium polega w dużej mierze na zapewnieniu właściwych gaśnic, oraz wiedzy, w jakiej sytuacji jakiej gaśnicy użyć. Nasze Ekspert poleca, do niewielkiego rozmiaru pożaru stosowanie gaśnicy śniegowej, która w sposób dużo bezpieczny ugasi pożar, nie niszcząc jednocześnie sprzętu laboratoryjnego, tak jak może to uczynić gaśnica proszkowa (bardzo skuteczna i często stosowana). Gaśniecie, jakie posiadamy muszą być adekwatne do specyfiki naszej pracy, pomieszczeń i potencjalnych zagrożeń.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rHLHmNrCv-8

Sprawdź nasze Social Media:

   

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

 

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!