Rozmowa z... prof. Grzegorzem Wielgosińskim odcinek #4

Przed Państwem czwarty odcinek naszego cyklu Rozmowa z..., w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W czwartym odcinku gościem będzie Pan Grzegorz Wielgosiński.

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński Profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej, Kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska, obszar Jego zainteresowań zawodowych to inżynieria środowiska oraz inżynieria reakcji chemicznych. Jest autorem m.in. 5 monografii, 11 patentów, 2 Polskich Norm. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza, a w szczególności oczyszczaniem gazów odlotowych, rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzaniem ochroną powietrza, gospodarką odpadami, w tym termicznym przekształcaniem odpadów, planami gospodarki odpadami, paliwami alternatywnymi. Główne zainteresowania badawcze Profesora skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn i furanów (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem licznych prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. Jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Łodzi ds. ochrony środowiska. Jest autorem opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia. Członek Zarządu Stowarzyszenia Termiczne Przekształcanie Odpadów oraz założycielem Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych, a także ekspertem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Od 2014 roku jest przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Oddziału Łódzkiego PAN. 

W dzisiejszej rozmowie przybliżymy temat roli spalarni odpadów dzisiaj i w przyszłości w całym systemie spalania odpadów w Polsce. Porozmawiamy o tym, jak ścisłej i szczegółowej kontroli poddane są spalarnie odpadów w kwestii emisji do powietrza oraz o tym, z czego wynikają takie różnice.  

Wprowadzanie spalanie odpadów w Polsce miało klika okresów. Pierwszy z nich był po roku 2012/2013, gdy rozpoczął się w Polsce duży proces inwestycyjny. Zaczęły powstawać instalacje mechanicznego - biologicznego przetwarzania odpadów. Szybko powstało ponad 150 instalacji, a wydajność ich przekroczyła ilość odpadów funkcjonujących na rynku, dostępnych już po selektywnej zbiórce. Drugim etapem wprowadzania spalarni odpadów było przekonanie, że wszystkie instalacje, które budujemy lub będziemy budować w Polsce, będą spalały frakcję nadsitową, czyli RDF. Dzisiaj mamy trzeci etap, jest nim Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Jej początki sięgają lat 2013 – 2015, kiedy to w Europie przyjęto pierwsze dyrektywy. W 2019 r. przyjęta została „mapa drogowa” wdrażania GOZ w Polsce. GOZ zakłada pewne obowiązki w zakresie recyklingu i powtórnego użycia odpadów. W 2025 r. mamy osiągnąć 55% recyklingu odpadów komunalnych. Mając na uwadze sposób prowadzenia w Polsce selektywnej zbiórki odpadów, zawsze będzie nadwyżka odpadów, które będzie można przekierować do spalarni odpadów. W chwili obecnej przed nami jeszcze wiele inwestycji – to budowa ok 15 instalacji – aby w pełni realizować program gospodarowania odpadami. Składowanie odpadów jest najgorszą opcją dla środowiska. Organizacje ekologiczne negują potrzebę budowy spalarni odpadów, twierdząc, że recykling wszystko rozwiąże. Niestety, recykling ma swoje ograniczenia i nie da się wszystkiego poddać recyklingowi czy powtórnemu użyciu. Koszt recyklingu dziś jest nawet dwukrotnie wyższy niż koszt oddania odpadów do spalarni. Należy podkreślić, iż w przypadku spalarni odpadów mamy inne kontrole, prowadzony jest ciągły monitoring emisji nawet w najmniejszej spalarni, która spalałaby chociażby 1 kg odpadów na godzinę. Proces spalania jest pod ścisłą kontrolą, a emisja ściśle monitorowana. Co za tym idzie – bezpieczna dla środowiska !

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YBjZPLgr7EE

Sprawdź nasze Social Media:

   

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!