XII Warsztaty Emisyjne pod Patronatem PSLE

Specyficzne problemy nadzoru nad Systemami do Pomiarów Ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu, urzędu  i laboratoriów badawczych.

Na XII Warsztatach Emisyjnych dowiesz się o stale rosnących wymaganiach prawnych i technicznych dotyczących monitoringu ciągłego emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikających ze standardów emisyjnych, konkluzji BAT oraz norm technicznych.

Dowiesz się jakie działania należy wdrożyć, aby pozostać w zgodności z prawem i normami technicznymi. 

Spotkasz się z Ekspertami, z którymi przedyskutujesz najistotniejsze i problematyczne zagadnienia związane z tematyką warsztatów i nie tylko.

Otrzymasz „na tacy” esencję wiedzy prawnej, normatywnej i technicznej o monitoringu ciągłym procesów spalania.

DLACZEGO WARTO ?

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.

Warsztaty Emisyjne to forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.

Zależy nam na tym, aby przekazać naszym Klientom wiedzę na temat pomiarów, co będzie skutkować lepszym zrozumieniem wymagań i pozwoli prawidłowo formułować zapytania ofertowe, a w efekcie otrzymaniem porównywalnych ze sobą ofert.

Jako Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych śledzimy na bieżąco wszelkie nowości normatywne i prawne. Zgłaszamy swoje uwagi i spostrzeżenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacji oraz Stowarzyszeń branżowych. Dzięki temu rośnie świadomość trudności jakie stoją przed przemysłem i laboratoriami w zakresie pomiarów.

CZY JESTEŚ PEWIEN, ŻE WŁAŚCIWIE INTERPRETUJESZ PRZEPISY I WIESZ JAK DOSTOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ?

NIE TRAĆ CZASU, ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY I ROZWIEJ WSZYSTKIE SWOJE WĄTPLIWOŚCI!

Dowiedz się więcej