Aktualności

Najnowsze informacje.

W marcu 2015 r. mija termin złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2014 rok!

10.12.2014

W marcu 2015 r. mija termin złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2014 rok!

Jest to ważna informacja dla osb odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz w innych jednostkach organizacyjnych.

więcej

Nowe rozporządzenia już obowiązują! Zmiany w zakresie obowiązków pomiarów wielkości emisji do powietrza i standardów emisji -

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza | Artykuł na Blogu Eksperckim

16.09.2014

Dzisiaj opublikowaliśmy kolejny artykuł na naszym Blogu Eksperckim pt. "Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza". Zapraszamy do lektury oraz komentowania.

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia | Nowy artykuł na Blogu Eksperckim

12.09.2014

Zapraszamy do przeczytania nowego artykułu dotyczącego kar za usuwanie drzew i krzewów pt."Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia".


Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK