Aktualne szkolenia

Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia dwudniowe LW2/WKO/10/18
Wymagania dla producentów materiałów odniesienia wg. normy PN-EN ISO 17034:2017 i innych dokumentów - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Kategorie szkoleń, Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Gospodarka odpadami, Akademia mikrobiologii i biologii, woda/ścieki, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia jednodniowe LW1/JMZ/10/18
Norma PN_ISO 5667-11 oraz PN_ISO 5667-14 – w zakresie poboru próbek wody podziemnej - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018
Laboratorium, Akademia bezpiecznej żywności, Akademia mikrobiologii i biologii, Szkolenia dwudniowe LW2/JK/10/18
Dobra Praktyka Laboratoryjne (GLP) w laboratorium badającym produkty lecznicze i żywnościowe - Wrocław, listopad
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Gospodarka odpadami, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe OW2/WS/10/18
Gospodarka odpadami: wymagania prawne, ich interpretacja i praktyczne stosowanie, z uwzględnieniem najnowszych wymagań - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Ochrona powietrza, powietrze, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe LW2/GU/10/18
Warsztaty pomiarowe czyli jak przeliczać i obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi. Przykładowe budżety niepewności. Sprawozdania z badań - Warszawa, październik
Warszawa, 10.10.2018 - 11.10.2018
Gospodarka odpadami, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe OZ3/WS/10/18
Gospodarowanie odpadami - obecne wymagania prawa unijnego i krajowego.Planowane zmiany. - Zakopane, październik
Zakopane, 16.10.2018 - 18.10.2018
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska OZ4/POS/10/18
Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, październik
Zakopane, 16.10.2018 - 19.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Szkolenia trzydniowe LZ3/IJ/10/18
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Teoria i praktyka - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Laboratorium, Akademia badań środowiskowych, Hałas, hałas, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia trzydniowe, Badanie Biegłości LJ3/ZS/06/18
Pomiary emisji hałasu w środowisku. Prezentacja wyników zgodnie z wymaganiami PCA i Ministra Środowiska. Warsztaty pomiarowe - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018
Akademia analiz instrumentalnych, Laboratorium, Akademia metrologii i kompetencji, Szkolenia trzydniowe LZ3/WKO/10/18
Spójność metrologiczna w pomiarach pH, konduktometrycznych i w innych rodzajach analiz chemicznych. - Zakopane, październik
Zakopane, 17.10.2018 - 19.10.2018

Zobacz wszystkie...


 
 

OK

OK