Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Pracując jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe powinieneś znać: 
 • Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz zasady organizacji stanowisk pracy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,
 • Podstawowe przepisy przeciwpożarowe, obowiązujące podstawowe dokumenty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Wymagania w zakresie ochrony ppoż dla obiektów lub ich części oraz miejsc do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów,
 • Zastosowanie rozwiązań przy nie spełnieniu wymagań ochrony ppoż.
 • Zasady bezpiecznego postępowania z odpadami stałymi i ciekłymi i ich transport.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Specjalistach ds. ochrony przeciwpożarowej,
 • Osobach zajmujących się wewnętrzną kontrolą w zakładzie pracy,
 • Specjalistach ds. ochrony środowiska,
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz obowiązujące podstawy prawne i procedury postępowania, najczęściej występujące nieprawidłowości
  i zagrożenia związane z bezpieczeństwem pożarowym,
 • Poznasz regulacje prawne w obszarze zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów z uwzględnieniem rozwiązań, dzięki będziesz mógł prawidłowo wypełniać swoje obowiązki.
 • Wymienisz się doświadczeniami z ekspertem i innymi uczestnikami, co pomoże Ci uniknąć trudnych sytuacji oraz pomoże rozwiązać problemy.
Program szkolenia
 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
 • Wybrane podstawy prawne regulujące zagadnienia związane z odpadami.
  - Regulacje krajowe.
 • Zmiany prawne wprowadzone w 2019 r. i w 2020 r.
 • Przemieszczanie odpadów wewnątrz zakładu pracy a związane z ich zbieraniem, przetwarzaniem i magazynowaniem.
 • Wymogi bezpieczeństwa pożarowego dla zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów szczególnie niebezpiecznych.
 • Ryzyka związane z odpadami ciekłymi i niebezpiecznymi pożarowo.
  - Szczególne warunki bezpieczeństwa.

  - Zasady postępowania.
 • Procedury związanie z uzyskaniem pozytywnej opinii miejscowej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Wymogi prawne dla magazynowania i przetwarzania odpadów – dokumenty wewnętrzne w zakładzie pracy.
  - Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.
  -  Dokument Zagrożenia Wybuchem.
 • Wymagania szczególne związane ze strefami zagrożenia wybuchem.
  - Ryzyko wystąpienia atmosfery pożarowej i wybuchowej.
 • Inne, ogólne zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowy – praktyczne wskazówki.
 • Pytania i odpowiedzi.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powszechnego, biegły Sądu Okręgowego w Lublinie, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego. Wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Autor wielu opinii i ekspertyz zakresu ochrony przeciwpożarowej dla organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów gospodarczych.   

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinarium
Rozpoczęcie zajęć 09.09.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 290,00 zł brutto: 356,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Prawo i OOŚ
Numer szkolenia: ONLINE/JKL/09/20
Zaczyna się:09/09/2020
Kończy się:09/09/2020
Lokalizacja:Webinarium

Zapisz się do newslettera