Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?
Wykonując badania techniką ASA powinieneś znać:
 • Podstawy techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu,
 • Zasady obsługi spektrometru absorpcji atomowej,
 • Źródła błędów występujących podczas analiz techniką FAAS i sposoby ich eliminacji,
 • Metody zapewnienia kontroli jakości otrzymanych wyników.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach zajmujących się techniką FAAS (bez względu na doświadczenie i staż pracy), pragnących pogłębić swoją wiedzę nt. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu, rozwiązać problemy analityczne i wymienić doświadczenia.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Usystematyzujesz i poszerzysz swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych, budowy i zasady działania spektrometru ASA, co pomoże Ci w praktycznym wykorzystaniu go do prowadzenia analiz.
 • Nauczysz się metod prawidłowego poboru i przygotowania próbek, doboru warunków analitycznych oraz kalibracji spektrometru ASA, dzięki czemu będziesz optymalnie wykorzystywać jego możliwości.
 • Nabędziesz umiejętność identyfikacji potencjalnych przyczyn błędów i eliminowania interferencji występujących w technice FAAS, co pozwoli Ci na samodzielne rozwiązanie problemów i uzyskiwanie miarodajnych i użytecznych wyników analiz.
 • Poprzez udział w dyskusji będziesz mieć możliwość wyjaśnienia swoich wątpliwości, wymiany doświadczeń i nawiązania znajomości w środowisku użytkowników ASA.
Program szkolenia:
 • Przygotowanie próbek do analizy:
  - pobieranie i przygotowanie mechaniczne (próbka reprezentatywna),
  - chemiczne przygotowanie próbek (wyposażenie, całkowite przeniesienie analitu do roztworu, unikanie strat analitu, trwałość badanych roztworów).
 • Wybór odpowiedniej procedury analitycznej:
  - dostosowanie do badanego analitu ( czułość, granica oznaczalności, efektywność atomizacji, jonizacja),
  - dostosowanie do matrycy próbki (interferencje fizyczne, chemiczne i spektralne),
  - eliminacja interferencji ( m. in. korekcja tła, zmiana parametrów i rodzaju płomienia, zastosowanie buforów ).
 • Dobór optymalnych parametrów pracy spektrometru:
  - wybór lampy i przygotowanie jej do pracy,
  - parametry optyczne spektrometru,
  - atomizacja (parametry zasysania i rozpylania próbki, rodzaj i parametry płomienia).
 • Kalibracja spektrometru:
  - sposób przygotowania roztworów kalibracyjnych, dostosowanie do próbek badanych,
  - dobór warunków kalibracji ( matematyczny model kreślenia krzywej, zakres krzywej kalibracyjnej, krzywizna),
  - przechowywanie roztworów kalibracyjnych.
 • Zapewnienie jakości wyników badań:
 • - próbki kontrolne ( RM, CRM, HRM, próbki podwójne, ślepe próby),
 • - porównania międzylaboratoryjne / badania biegłości. 
Nasz Ekspert

Pracownik Laboratorium Chemicznego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Wieloletni wykładowca ”Praktycznej Szkoły Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej”.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 150 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 07.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 16:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: LW1/EG/10/20
Zaczyna się:07/10/2020
Kończy się:07/10/2020
Lokalizacja:Warszawa

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!