Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pobierając próbki powinieneś znać:
 • metody wyznaczania minimalnej liczby próbek pierwotnych w zależności od wielkości partii węgla, rodzaju węgla oraz zastosowanej metody pobierania: PN lub ISO;
 • sposób wyznaczania (obliczania) minimalnej wielkości próbki pierwotnej w zależności od wielkości ziarna oraz zastosowanej metody pobierania (PN lub ISO);
 • metody pobierania próbek, wyposażenie do pobierania próbek;
 • metody przygotowania próbek do badań wg PN i ISO w zależności od zastosowanej metody PN lub ISO;
 • postępowanie z próbkami, sposób ich składowania, przechowywania;
 • wymagane zapisy z pobierania i przygotowania próbek do badań.  
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • personelu laboratoriów zajmujących się badaniem węgla kamiennego i brunatnego w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych;
 • personelu pobierającym próbki węgla kamiennego i brunatnego wg norm PN lub ISO oraz o personelu przygotowującym próbki do badań z próbek ogólnych i/lub próbek laboratoryjnych;
 • personelu związanego z kontrolą jakości w przedsiębiorstwie oraz oceną jakości węgla kamiennego i brunatnego z kopalń oraz z dostaw w odniesieniu do pobierania i przygotowania próbek do badań, wykonywania analiz sitowych dla celów kontrolnych
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań wg norm PN i ISO dla celów badań węgla, dzięki czemu potrafisz pobrać i przygotować próbkę reprezentatywną dla badanej partii lub potrafisz ocenić czy dostarczona próbka do laboratorium jest właściwa do zastosowania; potrafisz wykonać analizę sitową;
 • Zapoznasz się z metodą sprawdzania poprawności doboru minimalnej liczby próbek pierwotnych przy oceny niepewności pomiaru dla normy PN oraz szacowaniem precyzji pobierania, przygotowania i wykonania badań zarówno dla PN jak i ISO, co pomoże Ci uzupełnić Twoją wiedzę, co do oceny wiarygodności uzyskanych parametrów jakościowych paliwa;
 • Zostaną przedstawione znormalizowane metody badawcze oznaczania podstawowych parametrów jakościowych wg norm PNi serii norm ISO oraz różnice między nimi, co pozwoli Ci na zapoznanie się z metodami badawczymi i/lub skonfrontowanie własnego doświadczenia z wymaganiami zapisanymi w normach odnośnie badań podstawowych parametrów jakościowych węgla.
Program szkolenia
 • pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego i brunatnego wg PN-G-04502:2014-11P,
 • szacowanie precyzji pobierania, przygotowania i wykonania badań,
 • pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego wg PN-ISO 18283:2008P i wg PN-ISO 13909-4:2005,
 • pobieranie próbek węgla brunatnego wg PN-ISO 5069-1:2002.
 • przygotowanie próbek węgla brunatnego wg PN-ISO 5069-2,
 • badania jakościowe węgla kamiennego i brunatnego wg metod znormalizowanych opisanych w PN i w normach serii ISO w tym podobieństwa i różnice:
  • oznaczanie wilgoci całkowitej wg PN-80/G-04511 , wg PN-ISO 589:2006 i wg PN-ISO 5068:2004,
  • oznaczanie wilgoci w próbce analitycznej PN-80/G-04511, wg  PN-ISO 11722:2009P, wg PN-ISO 5068:2004,
  • oznaczanie zawartości popiołu wg PN-80/G-04512+Az1:2002, PN-G-04560:1998, PN-ISO 1171:2002.
 • oznaczanie zawartości części lotnych wg PN-G-04516:1998, ISO 562:2010,
 • oznaczanie zawartości siarki całkowitej PN-G-04584:2001, ISO 19579:2006,
 • ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej wg PN-81/G-04513, PN-ISO 1928:2002P,
 • oznaczanie węgla całkowitego i wodoru wg PN-G-04571:1998 ,ISO 29541:2010(E),
 • analiza sitowa wg PN-ISO 1953:1999.
Nasz Ekspert

Wieloletni kierownik laboratorium akredytowanego branży energetycznej. Audytor wewnętrzny, ekspert techniczny w zakresie paliw stałych.  Współtwórca pierwszej w zakresie energetyki zawodowej akredytacji – AB392. Autorka wielu referatów i publikacji naukowych. Od 2012 roku Dziekan Grupy Chemicznej działającej przy Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 14.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 15.10.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badania paliw
Numer szkolenia: ONLINE/BPP/10/20
Zaczyna się:14/10/2020
Kończy się:15/10/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera