Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium badań środowiska pracy powinieneś znać:
 • Aktualne normy, metody pomiaru i wymagania prawne dla oceny ekspozycji zawodowej środowisk cieplnych umiarkowanych, gorących i zimnych,
 • Przepisy prawne niezbędne w ocenie oświetlenia elektrycznego pomieszczeń i stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,
 • Wymagania dla wyposażenia pomiarowego, potwierdzenia sprawności, spójności pomiarowej,
 • Metody szacowania niepewności i zasady podawania i zapisu wyniku z niepewnością.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów akredytowanych w obszarze badania środowiska pracy i laboratoriów ubiegających się o akredytację.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w normach, aktach prawnych dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, co znacząco zoptymalizuje działania w laboratorium.
 • Poznasz sposoby potwierdzenia przedmiotowych metod badawczych, co zaowocuje usprawnieniem oraz ułatwieniem codziennej pracy w laboratorium.
 • Poznasz zasady szacowania niepewności dla przedmiotowych metod badawczych dzięki czemu usprawnisz swoje działania, oraz unikniesz powszechnie popełnianych błędów.
Program szkolenia
 • Pomiar oświetlenie
  • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania,
  • Terminologia,
  • Metodologia wykonania pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy, wymagania normatywne,
  • Czynności wstępne – przygotowanie wyposażenia pomiarowego, warunki prowadzenia pomiarów oświetlenia elektrycznego,
  • Wykonanie badania natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
  • Obliczanie wyniku natężenia oświetlenia i równomierności, porównanie z wartością odniesienia i szacowanie niepewności pomiaru,
  • Przedstawianie wyników pomiarów natężenia oświetlenia i równomierności oraz niepewności pomiarów.
 • Pomiar mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego
  • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania,
  • Terminologia – omówienie wskaźników właściwych dla poszczególnych środowisk termicznych
  • Metodologia wykonania pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego, wymagania normatywne oraz prawne
  • Czynności wstępne – przygotowanie wyposażenia pomiarowego, warunki prowadzenia pomiarów
  • Ogólne warunki wykonywania pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego – wyznaczenie wskaźników charakteryzujących poszczególne środowiska termiczne
  • Wykonanie pomiarów wskaźników właściwych dla mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego
  • Obliczanie wyniku i szacowanie niepewności pomiaru dla mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego.
  • Porównanie wskaźników mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego z wartościami odniesienia
  • Przedstawianie wyników pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego oraz niepewności pomiarów.
Nasz Ekspert

Ekspert z zakresu pomiarów i oceny czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, wieloletni pracownik organów nadzoru nad warunkami pracy, autor książek, publikacji, artykułów poświęconych przedmiotowym zagadnieniom, auditor wewnętrzny.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome
 • Dostęp do internetu min. 1 mbit/s
 • Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu
 • Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu
 • Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome
 • Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 03.06.2020 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć do godz. 14:30
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 290,00 zł brutto: 356,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: ONLINE/AU1/06/20
Zaczyna się:03/06/2020
Kończy się:03/06/2020
Lokalizacja:Webinar

Zapisz się do newslettera