Szkolenia laboratorium

Szkolenie warsztatowe stacjonarne

Więcej informacji odnośnie form szkolenia znajdziesz  tutaj.

CE2 Centrum Edukacji wraz z firmą IKA Poland Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na szkolenie warsztatowe:  Metrologia i technika badania paliw stałych w laboratorium badawczym. Dobra Praktyka Pomiarów Kalorymetrycznych, zaplanowane w dniach 11-12.05.2023 r. w Hotelu LORD**** w Warszawie. 

Dlaczego warto?
Te warsztaty są dla Ciebie jeżeli:
 • Zajmujesz się badaniem paliw stałych w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych,
 • Pobierasz próbki paliw stałych wg norm PN lub ISO oraz przygotowujesz próbki do badań z próbek ogólnych i/lub próbek laboratoryjnych,
 • Jesteś odpowiedzialny za walidację metod badawczych, sterowanie jakością badań oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratoriach akredytowanych.
 • Do codziennej pracy wykorzystujesz kalorymetrię (bombę kalorymetryczną)
 • Sprawujesz nadzór nad urządzeniami i chcesz zapewnić ich sprawne i poprawne działanie
 • Chcesz zapewnić spójność pomiarową układu kalorymetrycznego
 • Chcesz poznać aktualny stan norm metrologicznych dotyczących paliw stałych (węgiel, biomasa, RDF)
Biorąc udział w warsztatach:
 • Zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań węgla wg norm PN i ISO, dzięki czemu pobrana i przygotowana próbka będzie reprezentatywna dla badanej partii, dowiesz się jak ocenić, czy dana próbka jest właściwa do zastosowania w laboratorium,
 • Zapoznasz się z zasadami poprawnego i zgodnego z wymaganiami norm przedstawiania wyniku w metodach oznaczania ciepła spalania i obliczania wartości opałowej węgla, zapoznasz się z przykładowym wyposażeniem laboratorium analiz paliw stałych, niezbędnym do wykonywania badań podstawowych parametrów węgla.
 • Zyskasz niezbędną wiedzę z zakresu statystyki i metrologii, która pozwoli planować i realizować przedsięwzięcia z zakresu walidacji metod badawczych, sterowania jakością badań w laboratorium oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym. w laboratorium badawczym. 
 • Poznasz Dobrą Praktykę Pomiarów Kalorymetrycznych.
 • Będziesz wiedzieć jakie normy dotyczą Twoich procesów oraz będziesz umieć je odpowiednio stosować i interpretować
 • Zapewnisz sobie wiedzę, dotyczącą okresowej kontroli jakości wyników i urządzeń
 • Nauczysz się w jaki sposób kontrolować wyposażenie, aby działało sprawnie i bezawaryjnie
Program szkolenia:

Dzień 1:

Blok I: Badanie wartości opałowej paliw – norma DIN 51900 oraz kontrola jakości i wiarygodności pomiarów.

1. Nowa norma DIN 51900 : Badanie paliw stałych i płynnych - Oznaczanie wartości opałowej brutto za pomocą kalorymetru bombowego i obliczanie wartości opałowej netto.
2. Co jest wymagane, aby móc określić właściwą wartość opałową? (Pobieranie próbek, przygotowanie próbek, wyposażenie laboratorium)
3. Wewnętrzna kontrola jakości QC – wykresy kontrolne i jakość próbek
4. Zewnętrzna kontrola jakości – testy wiarygodności oraz Round Robin, materiały referencyjne

Blok II: Dobra praktyka pomiarów kalorymetrycznych – kalibracja urządzeń i wskazówki podczas codziennej pracy

1. Podstawy kalorymetru (adiabatyczny, izoperibolowy itp.)
2. Idealna kalibracja kalorymetru
3. Aplikacja: wskazówki i porady - jak przejąć pełną kontrolę nad zachowaniem się spalania Państwa próbek w kalorymetrze

Blok III: Serwis kalorymetrów i bezpieczeństwo podczas ich użytkowania.
1. Serwis i konserwacja
2. Umowy serwisowe
3. Testy ciśnieniowe i certyfikacja bomb kalorymetrycznych

Pytania i odpowiedzi

Dzień 2: 

Blok I: Znormalizowane metody pobierania próbek paliw stałych oraz badania ich właściwości fizycznych i chemicznych - metody klasyczne i instrumentalne

1. Pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego, biomasy stałej oraz stałych paliw wtórnych.
2. Metody klasyczne i instrumentalne badania podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych paliw stałych.
3. Nowe zagadnienia w najnowszych wydaniach norm zwłaszcza w odniesieniu do stałych paliw wtórnych.

 Blok II: Metrologia w akredytowanym laboratorium badawczym

1. Metrologia jako nauka o pomiarach.
2. Pomiar a badanie.
3. Wynik pomiaru/badania - interpretacja.
4. Spójność pomiarowa - co to jest i jak ją zapewnić?
5. Świadectwo wzorcowania jako źródło informacji metrologicznej o wzorcowanym wyposażeniu pomiarowo-badawczym.
6. Wzorce i materiały odniesienia.
7. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym - jak i po co?

Blok III: Ocena niepewności pomiaru paliw stałych

1. Różne podejścia do szacowania niepewności pomiaru - wybór właściwego algorytmu postępowania

2. Na podstawie wybranego studium przypadku omówienie następujących zagadnień:
• Obliczanie niepewności pomiaru metodą typu A i B
• Obliczanie niepewności złożonej w pomiarach pośrednich
• Obliczanie niepewności rozszerzonej
• Identyfikacja źródeł niepewności
• Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności
• Konstruowanie budżetu niepewności - wykorzystanie wyników walidacji/weryfikacji i procesu potwierdzania ważności wyników do wyznaczania niepewności pomiaru

3. Prezentacja wyniku ważnego na sprawozdaniach z badań

Nasi Eksperci

Prelegenci IKA Poland Sp. z o.o.

 • Dr. rer. nat. Georg Szczendzina: Publicznie mianowany i zaprzysiężony rzeczoznawca ds. paliw stałych, uznany ekspert ds. wydawania certyfikatów gazowych, inspektor ds. towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym i kolejowym. Ekspert oceniający akredytacje wg ISO 17025 oraz członek m.in komisji DIN. 
 • Kai-Oliver Linde: Corporate Product Manager Calorymetry. Doświadczony ekspert w zakresie pomiarów kalorymetrycznych, aplikacji pomiarów lepkości oraz kontroli jakości metrologicznej tych urządzeń
 • Dominik Wójcik: Dyrektor i Wiceprezes Zarządu IKA Poland. Ukończył Technologię Chemiczną na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat związany ze środowiskiem laboratoryjnym i przemysłem energetycznym. Doświadczony specjalista aplikacyjny w zakresie pomiarów fizykochemicznych

Prelegenci CE2: 

 • Urszula de Rosenburg Grohs: Wieloletni kierownik akredytowanych laboratoriów paliw stałych, kierujący jednocześnie badaniami oraz pobieraniem próbek paliw stałych. Audytor i ekspert techniczny współpracujący od wielu lat z jednostką akredytującą laboratoria badawcze. 
 • Prof. Piotr Burmistrz: Auditor i ekspert w zakresie metrologii, technologii paliw, technologii chemicznych w energetyce i inżynierii środowiska. Pracownik naukowy Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • dr Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.
Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: 

 • wykłady, 
 • dyskusję w gronie ekspertów,
 • materiały szkoleniowe w formie drukowanej
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.
 • przerwy kawowe oraz obiady w trakcie trwania warsztatów
 • jeden nocleg (z 11/12.05) w pokoju 2-osobowym* (w przypadku wyboru tej opcji)

Dopłata 150,00 zł netto + 23%VAT do pokoju jednoosobowego.

Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

Akademia badania paliw

 
Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 11.05.2023 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć 12.05.2023 do godz. 16:00
Czas trwania 12 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena bez noclegów netto: 1750,00 zł brutto: 2152,50 zł
Cena z noclegiem w pokoju 2-osobowym netto: 1960,00 zł brutto: 2410,80 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badania paliw
Numer szkolenia: 23/05/L/W2/Paliwa
Zaczyna się:11/05/2023
Kończy się:12/05/2023
Lokalizacja:Warszawa

Rezerwacja

Cena z noclegiem w pokoju 2-osobowym
zł 1,960.00
Cena bez noclegów
zł 1,750.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!