Akademia ochrony środowiska 2022

Szkolenie Stacjonarne

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli jesteś: 
 • kierownikiem lub pracownikiem działu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocnikiem ds. jakości,
 • radcą prawnym
 • pracownikiem administracji publicznej i samorządowej.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych
 • Poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony środowiska, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymania przyszłych zaostrzonych wymagań.
 • Przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji. 
 • Zaktualizujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie korzystania ze środowiska oraz najważniejszych obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska wynikających z aktualnych przepisów prawnych.
 Program szkolenia
Poniedziałek, 26.06.2023 r. - od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników.

Wtorek, 27.06.2023 r., 09:00- 16:00

Ochrona powietrza – omówienie przepisów ustawy POS oraz wybranych aktów wykonawczych. 

 1. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 2. Wymagania emisyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 3. Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania
 4. Konkluzje BAT dla spalania odpadów
 5. Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 6. Niepewności pomiarowe

Środa, 28.06.2023, 09:00 – 16:00

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – najnowsze zmiany w powiązaniu z procedurą administracyjną

 1. Kwalifikacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – w tym zmiany wynikające z rozporządzenia 2019 r.
 2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzupełnianie jego braków.
 3. Organy wydające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz organy współdziałające.
 4. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – procedura – zmiany wynikające z nowelizacji 2019 r.
 5. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 6. Zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 7. Czas obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 8. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000.
 9. Uprawnienia kontrolne organów, w tym WIOŚ, w stosunku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czwartek, 29.06.2023 r., 09:00 - 16:00

Gospodarka odpadami - Nowe obowiązki posiadacza odpadów, w tym realizowane od 1.01.2023

 1. Interpretacje niektórych definicji zawartych w ustawie o odpadach (zmiany prawne)
 2. Skutki niespełniania wymagań w zakresie magazynowania odpadów:
 3. Uzyskiwanie nowych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami:
 4. Dla jakich odpadów nie jest wymagane opracowanie operatu p.poż.5
 5. Uznanie substancji za produkt uboczny – nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe.
 6. W jakim przypadku przetwarzanie odpadów doprowadzi do utraty statusu odpadów
 7. Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie:
  1. decyzje reglamentujące ilości wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów i warunki prowadzenia takiej działalności,
  2. wpisy do BDO,
  3. monitoring wizyjny odpadów
 8. Przekazywanie odpadów i przekazywanie odpowiedzialności za odpady
  1. przekazanie odpadów przez pośrednika - kto i kiedy przejmuje odpowiedzialność,
  2. czy jest konieczność sprawdzania dostawcy odpadów,
  3. przekazanie odpadów osobie fizycznej i podmiotowi innemu niż przedsiębiorca,
  4. sprzedawca odpadów zasady wystawiania KPO i faktur,
  5. prowadzenie działalności usługowej dla posiadacza odpadów (np. rozdrabnianie odpadów na zlecenie
 9. Sankcje finansowe i administracyjne stwierdzonych uchybień w gospodarce odpadami

Piątek, 30.06.2023 r., 09:00 - 13:00

Omówienie nowego Prawa wodnego

 1. zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  1. pozwolenia wodnoprawne,
  2. zgłoszenia wodnoprawne,
  3. oceny wodnoprawne,
  4. decyzje zwalniające.
 2. Najnowsze zmiany
 3. Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
 4. Usługi wodne.
 5. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 6. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m.in.:
  1. pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  2. pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;
 7. Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód.
Nasz Ekspert

1.Ekspert i trener z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. 

2.Ekspert i trener w zakresie gospodarki odpadami, stosowania ustawy POŚ i Prawo wodne.

3.Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno-ściekowej, mediator w administracji. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz studiów Podyplomowych na AGH w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadami.

Cena za szkolenie 

Cena dla pierwszej osoby z firmy 2 990,00 zł + 23%VAT 

Cena dla drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie 2 890,00 zł + 23%VAT

Cena obejmuje: 28 godzin dydaktycznych, wykłady, dyskusje w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, 4 noclegi w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia. 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 560,00 zł netto + 23%VAT 

Informacje organizacyjne 

 Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

 Akademia ochrony środowiska 2022

Miejsce szkolenia Toruń
Rozpoczęcie zajęć 27.06.2023 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 30.06.2023 do godz. 13:00
Czas trwania 28 h dydaktycznych
Ilość dni dydaktycznych 4
Cena dla drugiej i kolejnej osoby netto: 2890,00 zł brutto: 3554,70 zł
Cena dla pierwszej osoby netto: 2990,00 zł brutto: 3677,70 zł

Odliczanie do daty rozpoczęcia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 23/06/O/T4/POŚ
Zaczyna się:27/06/2023
Kończy się:30/06/2023
Lokalizacja:Toruń

Rezerwacja

Cena dla pierwszej osoby
zł 2,990.00
Cena dla drugiej i kolejnej osoby
zł 2,890.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!