SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa

 

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Dokonując identyfikacji metodą ICP-OES powinieneś:
 • Znać problematykę dotyczącą interferencji spektralnych, wpływów matrycowych i źródeł błędów występujących w ICP-OES oraz sposobów ich eliminacji, z uwzględnieniem specyfiki metody optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej oraz niezbędnych elementów sterowania jakością badań laboratoryjnych wykonywanych z wykorzystaniem ICP-OES.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach zajmujących się techniką ICP-OES pragnących uzyskania i poszerzania wiedzy na temat interferencji, wpływów i źródeł błędów oraz sposobów ich eliminacji, a także poznania niezbędnych elementów sterowania jakością w tej technice
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz źródła błędów występujących w ICP-OES, sposoby eliminowania interferencji występujących w ICP-OES
  i minimalizowania błędów oraz ich praktyczne zastosowania oraz niezbędne elementy sterowania jakością w ICP-OES,
  co umożliwi samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z metodą ICP-OES
 • Zrozumiesz konieczność stosowania eliminacji interferencji i wpływów oraz konieczność sterowania jakością w ICP-OES, dzięki czemu podwyższysz poprawność oznaczeń wykonywanych metodą ICP-OES.
 • Będziesz mieć możliwość przedyskutowania problemów badawczych.
Program szkolenia:

Interferencje i źródła błędów w technice ICP, ich charakterystyka i sposoby eliminacji.

 • Omówienie interferencji spektralnych w ICP-OES związanych z obecnością tła oraz nakładaniem się linii spektralnych.
 • Omówienie efektów matrycowych związanych z właściwościami fizycznymi roztworów, obecnością pierwiastków o niskim potencjale jonizacji oraz obecnością składników typu Ca, Mg występujących w dużych ilościach.
 • Omówienie sposobów eliminacji interferencji i wpływów poprzez:
 • optymalizację warunków pomiarowych,
 • odpowiednie przygotowanie roztworów wzorców i próbek,
 • zastosowanie metody wzorca wewnętrznego,
 • zastosowanie korekcji matematycznych,
 • Zapoznanie ze źródłami błędów występujących w ICP-OES oraz sposobami ich minimalizowania
 • Omówienie praktycznych przykładów

Sterowanie jakością w technice ICP-OES.

 • Omówienie niezbędnych elementów sterowania jakością w technice ICP-OES:
 • wewnętrzna kontrola jakości
 • wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia
 • powtarzanie badań za pomocą innych metod
 • udział w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości
 • ocena uzyskanych przez laboratorium wyników badań.
 • Dyskusja problemów badawczych
Nasz Ekspert

Emerytowany starszy specjalista badawczo - techniczny w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 09.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 10.12.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: ONLINE/IJ/12/20
Zaczyna się:09/12/2020
Kończy się:10/12/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera