SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
 • Zasady przeprowadzania badań molekularnych
 • Specyfikę pracy w laboratorium akredytowanym w zakresie stosowania metod PCR i Real-Time PCR
 • Wymagania normy PN-EN ISO-IEC 17025:2018-02 w obszarze badań molekularnych 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów badawczych, akredytowanych, przygotowujących się do akredytacji lub chcących postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w obszarze badań molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz GMO.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Rozszerzysz i ugruntujesz swoją dotychczasową wiedzę z zakresu techniki PCR i Real time PCR w tym metod optymalizacji reakcji, co ułatwi Ci rozwiązywanie problemów w laboratorium poprzez dobór odpowiedniej techniki badawczej
 • Poznasz parametry walidacji metod opartych na PCR i Real Time PCR, ich źródła niepewności oraz praktyczne sposoby ich wyznaczania w analizach GMO jak również wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie stosowania metod PCR i Real Time PCR, dzięki czemu z łatwością oszacujesz niepewność metod i samodzielnie przeprowadzisz walidację
Program szkolenia:
 • Techniki PCR: klasyczny PCR, Real Time PCR, cyfrowy PCR i możliwości ich zastosowania w laboratorium akredytowanym:
  • omówienie różnych technik PCR i Real Time PCR, cyfrowy PCR
  • możliwości multipleksowania reakcji PCR
  • projektowanie sekwencji starterów
  • optymalizacja reakcji PCR
  • geny referencyjne w analizach Real Time PCR
  • interpretacja wyników badań
  • organizacja pracy w laboratorium akredytowanym stosującym metody PCR
  • wymagania dotyczące sprzętu i odczynników w laboratorium akredytowanym - wyposażenie pomiarowe stosowane w badaniach PCR i Real-time PCR oraz sposób jego nadzorowania
  • zapewnienie jakości badań w analizach molekularnych
 • Walidacja metod badawczych w świetle normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów PCA.
 • Wyznaczenie cech charakterystycznych metod jakościowych i ilościowych PCR.
 • Statystyka mająca zastosowanie przy walidacji metod w analizach GMO, w tym:
  • norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wytyczne PCA i organizacji międzynarodowych w zakresie walidacji, szacowania niepewności wyniku pomiaru, w tym wytyczne dla analiz GMO
  • podejście do walidacji metod PCR w analizach GMO, parametry i kryteria walidacji, statystyka mająca zastosowanie przy walidacji metod w analizach GMO
 • Szacowanie niepewności w analizach PCR na przykładzie wykrywania sekwencji charakterystycznych dla genetycznie zmodyfikowanych organizmów, w tym:
  • problem niepewności w analizach PCR . Określenie źródeł niepewności, szacowanie niepewności – tworzenie diagramu przyczynowo – skutkowego, szacowanie niepewności na podstawie wyników uzyskanych w badaniach biegłości/międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.
 • Warsztaty z walidacji i szacowania niepewności metod PCR - analizy GMO, w tym:
  • praktyczne wyznaczanie parametrów walidacji i określanie źródeł niepewności na przykładzie analiz GMO. 
Nasz Ekspert

Długoletni kierownik laboratorium mikrobiologicznego. Ekspert i praktyk w zakresie badań mikrobiologicznych i biologicznych (także metodami molekularnymi m.in. PCR). Wysokiej klasy specjalista, doskonale łączący wiedzę naukową i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 16.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 17.12.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 850,00 zł brutto: 1045,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 740,00 zł brutto: 910,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: ONLINE/HW/1/12/20
Zaczyna się:16/12/2020
Kończy się:17/12/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera