SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji  

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium akredytowanym lub starającym się o akredytację powinieneś znać:  
 • wymagania, których spełnienie jest warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji przez laboratorium
 • jak w sposób racjonalny technicznie i ekonomicznie spełnić te wymagania
 • jakie są szczegółowe wymagania akredytacyjne dla laboratoriów pracujących w obszarze energetyki
 • jakie są wymagania związane z tzw. obszarem regulowanym prawnie (np. badania w ramach monitorowania emisji gazów cieplarnianych w systemie ETS)
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów akredytowanych lub starających się o akredytację
 • pracownikach laboratoriów pracujących w obszarze energetyki
 • pracownikach laboratoriów pracujących w tzw. obszarach regulowanych prawnie
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz wymagania, jakie musi spełnić laboratorium akredytowane, dzięki czemu racjonalnie pokierujesz swoją pracą w laboratorium
 • Poznasz interpretacje wymagań tzw. obszarów regulowanych prawnie, co pomoże Ci w ich spełnieniu oraz przygotowaniu się do audytów.
 Program szkolenia
 • Specyfika badanych obiektów (węgiel brunatny, węgiel kamienny, biomasa stała i płynna, oleje opałowe – rozpałkowe, paliwa alternatywne, uboczne produkty spalania: stałe (żużel, popioły lotne) i ciekłe, mączka kamienia wapiennego, gips. 
 • Pobieranie reprezentatywnych próbek paliw stałych, biomasy stałej, paliw alternatywnych (istnieje możliwość bardziej szczegółowego omówienia wybranego przez słuchaczy obiektu)
 • Precyzja pobierania próbek pierwotnych,
 • Niepewność pobierania próbki wybranego obiektu,
 • Walidacja procedury pobierania próbek (co trzeba walidować, a co może być walidowane opcjonalnie).
 • Badanie paliw stałych w aspekcie wyznaczenia wskaźnika emisji CO2
 • Wymagania wynikające z akredytacji na zgodność z normą  PN/EN ISO/IEC 17025,
 • Wymagania związane z obszarem regulowanym prawnie (ETS).
 • Badania innych obiektów
 • Walidacja stosowanych metod badawczych,
 • Wybór i stosowanie materiałów odniesienia, 
 • Sterowanie jakością badań i interpretacja uzyskiwanych wyników.  
 • Świadectwo wzorcowania jako element spójności pomiarowej i nadzoru nad wpib,
 • Nadzór nad wpib i stosowane kryteria.
 • Konsultacje – omawiane będą przykłady i problemy zgłoszone przez uczestników
 • Podsumowanie szkolenia
Nasz Ekspert

Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor I współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Informacje organizacyjne  

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 18.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 19.11.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badania paliw
Numer szkolenia: ONLINE/PB/11/20
Zaczyna się:18/11/2020
Kończy się:19/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera