SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Jeśli jesteś odpowiedzialny za gospodarkę chemikaliami, BHP, Ochronę środowiska i zaopatrzenie, powinieneś znać:
 • Obowiązki dalszego użytkownika wynikające z rozporządzeń REACH i CLP
 • Znać ostatnie zmiany w tym zakresie
 • Być świadomy kar ciążących na użytkowniku
 • Znać możliwości kontrolne organów kontroli
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami, BHP, ochronę środowiska i zaopatrzenie,
 • Osobach kierujących laboratoriami i pracownikach laboratorium,
 • Kierowników działów w którym stosowane są chemikalia
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poszerzysz wiedzę i nabędziesz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania chemikaliami w szerokim spektrum przepisów karkowych jak i UE
 • Dowiesz się jak przygotować zakład do kontroli, co należy sprawdzić po ostatnich zmianach
Program szkolenia

Informacje wprowadzające CLP

 • Klasyfikacja CLP – nowe piktogramy, zmiany od czerwca 2017 roku
 • Jak sprawdzić czy dostarczone chemikalia mają prawidłową etykietę
 • Jak oznaczyć mieszaniny, roztwory własne, zmiany od czerwca 2017 roku
 • Jakie dokumenty należy zaktualizować przed czerwcem 2017 roku

Obowiązki wynikające z krajowych aktów prawnych

 • Obowiązki wynikające z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( spis chemikaliów, zgłoszenie zakupów mieszanin w systemie ELDIOM)
 • Oznaczenie magazynów, miejsc stosowania chemikaliów i przechowywania chemikaliów, transport chemikaliów
  wew. zakładu
 • Obowiązujące instrukcje z zakresu gospodarki chemikaliami, których brak powoduje niezgodności
 • Wymagania z zakresu stosowania substancji rakotwórczych i mutagennych
 • Ocena ryzyka na czynnik chemiczny – metodyka i przykłady oceny, uwzględnienie zmian wprowadzonych
  w 2016 roku 
 • Transport chemikaliów na terenie zakładu, pigułka wymagań ADR

Wymagania REACH

 • Karta charakterystyki – historia zmian w kartach, jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona karta, informacje istotne dla dalszych użytkowników zawarte w kartach, zmiany w kartach od czerwca 2017 roku
 • Rejestracja w REACH- terminy, kogo dotyczy
 • Obowiązek poinformowania dostawcy o zastosowaniu w wymaganym terminie – nowy od 2016 roku system deskryptorów ( jak identyfikować i przypisać prawidłowy deskryptor do warunków stosowania)
 • Obowiązek sporządzenia raportu dalszego użytkownika w sytuacji gdy nie ma scenariusza narażenia od swojego dostawcy  – wymagane elementy raportu, kiedy należy sporządzić raport, praktyczne wskazówki jak uniknąć w/w obowiązków, który jest kosztowy dla dalszych użytkowników
 • Kiedy należy otrzymać scenariusz narażenia do karty charakterystyki.  Jak uzyskać zgodność ze scenariuszem narażenia otrzymanym od dostawcy substancji/mieszaniny  warunki stosowania, wymagane środki kontroli ryzyka, obowiązujące pomiary, skanowanie scenariuszy przez dalszych użytkowników.
 • Obowiązki wynikające z stosowania substancji z listy kandydackiej oraz z procedury  zezwoleń w systemie Reach – lista kandydacka na stronach ECHA (jak szukać i kogo należy powiadomić w wymaganym terminie)

Organy kontroli i kary .

Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie rozporządzenie REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 04.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 16:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia REACH
Numer szkolenia: ONLINE/GML/11/20
Zaczyna się:04/11/2020
Kończy się:04/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera