SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości doskonalenia procesu badawczego w  działalności Laboratorium w zmienionych
i  poszerzonych wymaganiach normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.  Szkolenie łączące wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami rozwiązań, ukierunkowane na rozwiązanie potencjalnych problemów przy doskonaleniu wymagań normy oraz wdrażaniu zmienionych dokumentów odniesienia. W szkoleniu zostaną wykorzystane doświadczenia zebrane w trakcie wdrażania wymagań nowej normy i auditowania obszaru badawczego w laboratoriach.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratorium (kierownikach, specjalistach ds. technicznych, laborantach, pracownikach technicznych, personelu odpowiedzialnego za proces badawczy w laboratorium),
 • auditorach wewnętrznych obszaru związanego z procesem badawczym,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Pogłębisz wiedzę i znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczącą przeglądu zapytań ofert i umów, metod badawczych, pobierania próbek, postępowania z obiektami do badań, zapisów technicznych, oceny niepewności pomiaru, potwierdzenia ważności wyników, raportowania wyników, skarg, prac niezgodnych z wymaganiami, nadzorowania danych
  i zarządzania informacją.
 • Dowiesz się jak praktycznie realizować wymagania nowej normy  i  na co zwrócić uwagę w realizacji procesu badawczego, aby uniknąć błędów i doskonalić proces badawczy.
 • Uzyskasz wiedzę dotyczącą stwierdzeń zgodności w oparciu o dokument wskazany w normie: ISO/IEC Guide 98-4 i nowe wydanie ILAG- G8:09/2019  i informacje o praktycznym stosowaniu stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiami, zasady podejmowania decyzji i podejmowanie decyzji o zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami.
 • Podyskutujesz jak uniknąć błędów podczas raportowania wyników.
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • Wymagania normy dotyczącą przeglądu zapytań ofert i umów, metod badawczych, pobierania próbek, postępowania z obiektami do badań, zapisów technicznych, oceny niepewności pomiaru, potwierdzenia ważności wyników, raportowania wyników, skarg, prac niezgodnych z wymaganiami, nadzorowania danych i zarządzania informacją.
 • Praktyczna realizacja wymagań dotycząca procesu badawczego.
 • Przedstawianie stwierdzeń zgodności ze specyfikacją lub normatywem – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  i obowiązki Laboratorium, omówienie stosowanych zasad i ryzyka z nimi związane.
 • Zasada podejmowania decyzji - w jaki sposób niepewność pomiaru jest uwzględniana przy określaniu zgodności
  z wyspecyfikowanym wymaganiem.

Dzień drugi:

 • Wymagania dotyczące raportowania wyników badań – na co zwrócić uwagę i jak uniknąć błędów.
 • Badania biegłości i zapewnienie spójności pomiarowej – wymagania nowego wydania DA-5 i DA-06.
 • Doskonalenie wdrażanych wymagań dotyczących procesu badawczego z wykorzystaniem przeglądu procedur operacyjnych, polityk i celów ogólnych, działań korygujących, zgłoszeń personelu, oceny ryzyka, analizy danych i badań biegłości.
 • Wykorzystanie wyników auditów wewnętrznych, ocen zewnętrznych, przeglądów zarządzania do doskonalenia procesu badawczego.
Nasz Ekspert

Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników. Pełen profesjonalizm oraz zrozumienie potrzeb uczestników powodują, że szkolenia stają się cennym źródłem wiedzy.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 16.12.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: ONLINE/MZ/12/20
Zaczyna się:15/12/2020
Kończy się:16/12/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera