SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Wykonując pomiary gazów odlotowych powinieneś:
 • znać praktyczne zasady dotyczące przeliczania i obliczania wielkości związanych z gazami odlotowymi.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • osobach, które chcą zrozumieć istotę zjawiska a nie tylko ufać programom obliczeniowym
 • personelu laboratoriów emisyjnych
 • osobach autoryzujących sprawozdania
 • wszystkich tych, którzy twierdzą, że w zakresie emisji nie ma już dobrych szkoleń
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się jak obliczać wielkości związane z gazami odlotowymi, dzięki czemu unikniesz błędów podczas badań.
 • Nauczysz się jak wyznaczać budżety niepewności, co pozwoli Ci zwrócić uwagę na wpływ poszczególnych czynności wykonywanych w trakcie badań na niepewność pomiaru
 • Prześledzisz przykłady zaczerpnięte z literatury anglojęzycznej
 • Poznasz przykładowe obliczenia stosowane na egzaminach certyfikujących personel emisyjny w Wielkiej Brytanii, co ułatwi Ci np. sprawdzenie własnego, nowo przyjętego personelu.
 • Poznasz przykładowe obliczenia stosowane na egzaminach certyfikujących personel emisyjny w Wielkiej Brytanii, co ułatwi Ci np. sprawdzenie własnego, nowo przyjętego personelu.
Program szkolenia
 • Wyznaczanie wielkości związane z pomiarem stężenia
 • pyłu wg EN 13284-1,
 • metali wg EN 14385,
 • dioksyn wg EN 1948 – przykłady
 • Przeliczanie i wyliczanie podstawowych wielkości charakteryzujących badanie/pobieranie próbek gazów odlotowych
 • konwersja z ppm do mg/m3 i odwrotnie,
 • wyliczanie mg węgla (TOC),
 • przedstawianie stężenia fluorków w postaci HF,
 • wyznaczanie minimalnego czasu pobierania próbki,
 • obliczenia procentowej zawartości wilgoci w gazie odlotowym,
 • przeliczanie menzurandów do standardowych warunków
 • Wyznaczanie
 • stężeń oraz emisji substancji emitowanych do atmosfery na podstawie oznaczeń laboratoryjnych,
 • czasu pobierania próbki (rurki adsorpcyjne), granicy wykrywalności
 • Obliczenia związane z pomiarami gazów i oparów (instrumentalne techniki)
 • Przykładowe budżety niepewności NOx, O2, TOC, pyłu
 • Niepewność wyznaczenia masy pyłu
 • Sprawozdanie z badań – przykłady angielskie
 • Potwierdzenie metod znormalizowanych
Nasz Ekspert

Główny Specjalista (czynnie wykonujący badania gazów odlotowych)  w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza. Magister oceanografii, absolwent UG w Gdańsku, studium podyplomowe z Ochrony Atmosfery na Politechnice Wrocławskiej. Wykonywana praca: główny specjalista nadzorujący pobieranie próbek i pomiary terenowe w GIOŚ Warszawa CLB Oddział w Białymstoku Pracownia w Suwałkach. Zatrudniony w byłym WIOŚ w Suwałkach od 1995 r. - od początku przy badaniach gazów odlotowych. Od 2010 współpraca z CE2 w zakresie prowadzenia szkoleń otwartych/zamkniętych, auditów wewnętrznych. Jako uczestnik i jednocześnie prelegent brał udział w wielu warsztatach emisyjnych oraz konwersatoriach

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 16.12.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Ochrona powietrza
Numer szkolenia: ONLINE/GU/12/20
Zaczyna się:15/12/2020
Kończy się:16/12/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera