SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

UWAGA: przesunięcie terminu na 26-27.11

Dlaczego warto?
Wykonując badania mikrobiologiczne powinieneś znać:
 • Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych (GLP)
 • Metody pobierania próbek do badań mikrobiologicznych (próbki środowiskowe, żywność, woda, produkty lecznicze)
 • Zasady transportu i przechowywania próbek pobranych do badań mikrobiologicznych
 • Metody przygotowania próbek, w tym zawiesiny wyjściowej i dziesięciokrotnych rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych
 • Metody badań mikrobiologicznych
 • Zasady zapewnienia jakości badań mikrobiologicznych
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownikach oraz pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych
 • Kierownictwu i pracownikach pożywkarni
 • Pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych akredytowanych lub przygotowujących się do akredytacji, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz zasady normatywne w zakresie funkcjonowania laboratorium mikrobiologicznego, pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, co pozwoli na prawidłową realizację badań w Twoim laboratorium
 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą postępowania w przypadku tzw. trudnych diagnostycznie matryc, dzięki czemu będziesz mógł prawidłowo wykonywać badania i uzyskiwać w pełni wiarygodne wyniki analiz
 • Poznasz metody oceny czystości środowiska produkcji i laboratorium (powierzchnie produkcyjne i laboratoryjne, ręce pracowników powietrze i woda stosowana do produkcji). Nauczysz się interpretować wyniki badań w odniesieniu do obowiązujących wymagań. 
Program szkolenia:


• Zasady organizacji i pracy laboratorium mikrobiologicznego (dobra praktyka laboratoryjna), wytyczne normy PN-EN ISO 7218
• Ogólne zasady metod badań mikrobiologicznych, środki ostrożności dotyczące higieny podczas wykonywania analiz
• Oznaczanie liczby drobnoustrojów z zastosowaniem pożywek stałych
• Obliczanie i wyrażanie wyników uzyskanych z zastosowaniem pożywek stałych
• Metody wykrywania obecności drobnoustrojów
• Zasady przygotowania próbek pobieranych z obszaru łańcucha żywnościowego do badań mikrobiologicznych

• Zasady pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 19458
• Wymagania i wytyczne dotyczące badania mikroorganizmów metodą hodowli w wodzie zgodnie z PN-EN ISO 8199 (posiew wgłębny, powierzchniowy, metoda filtracji membranowej)
• Ocena filtrów membranowych stosowanych do badań mikrobiologicznych
• Zasady i metody pobierania próbek z powierzchni wg PN-ISO 18593 oraz próbek powietrza - interpretacja i ocena uzyskanych wyników
• Walidacja/ weryfikacja metod mikrobiologicznych

Nasz Ekspert

Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 26.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 27.11.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: ONLINE/JK/11/20
Zaczyna się:26/11/2020
Kończy się:27/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera