SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa

 

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • metody badań mikrobiologicznych wg norm międzynarodowych, europejskich i krajowych w obszarze badań żywności
 • charakterystykę metod badań mikrobiologicznych żywności
 • zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych wg obowiązujących aktów prawnych i norm międzynarodowych oraz w obszarze badań żywności
 • wymagania prawne i jednostek udzielających uznania w zakresie wdrożenia, utrzymania i akredytacji metod badań mikrobiologicznych
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownikach oraz pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, wodę, pasze, próbki środowiskowe.
 • pracownikach upoważnionych do pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, w tym wymazów i odcisków z powierzchni, próbek powietrza, wymazów i wycinków z tusz zwierząt rzeźnych
Biorąc udział w szkoleniu:
 • nauczysz się pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, dzięki czemu podwyższysz swoje kompetencje i unikniesz często popełnianych błędów.
 • dowiesz się jakie są prawidłowe warunki transportu, przechowywania próbek i poznasz źródła niepewności związane z pobieraniem i przygotowaniem próbek, dzięki czemu poprawnie wykonasz zadania stawiane laboratorium akredytowanemu.
Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • Wymagania aktualnych norm i rozporządzeń dotyczących pobierania, utrwalania, transportu, przechowywania i postępowania z próbkami pobranymi z obszaru łańcucha żywnościowego (m. in. Rozp. (WE) 2073/2005 z późniejszymi zmianami, PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO 7218, Rozp. Min. Zdr., 7 grudnia 2017 r (woda do spożycia, PN-EN ISO 19458)
 • Przygotowanie, konserwacja i nadzór nad sprzętem do pobierania i transportu próbek
 • Ogólne zasady pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych (plan, procedura, metody, zapisy)
 • Pobieranie próbek żywności do badań mikrobiologicznych – wytyczne Rozporządzenia 2073/2005 z późn. zmianami
 • Pobieranie próbek z powierzchni wg PN-ISO 18593 oraz próbek powietrza – interpretacja uzyskanych wyników badań
 • Znaczenie etapu pobierania i przygotowania próbek do badań w analizie mikrobiologicznej żywności

Dzień drugi:

 • Szczegółowe zasady przygotowania próbek żywności do badań mikrobiologicznych według wieloarkuszowej normy PN -EN ISO 6887-1 do 6:
 • Zasady przygotowania zawiesin wyjściowych i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań wg normy PN-EN ISO 6887-1
 • Zasady przygotowania próbek mięsa i produktów mięsnych wg normy PN-EN ISO 6887-2
 • Zasady przygotowania próbek ryb i przetworów rybnych wg normy PN-EN ISO 6887-3
 • Zasady przygotowania próbek produktów różnorodnych wg normy PN-EN ISO 6887-4
 • Zasady przygotowania próbek mleka i przetworów mlecznych wg normy PN-EN ISO 6887-5
 • Zasady przygotowania próbek pobranych na etapie produkcji pierwotnej wg normy PN-EN ISO 6887-6
 • Procedura walidacji, szacowania niepewności i potwierdzania ważności wyników (sterowanie jakością pobierania i przygotowania próbek)
 • Pytania, dyskusja, rozwiązywanie problemów
Nasz Ekspert

Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 28.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 29.10.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: ONLINE/JK/10/20
Zaczyna się:28/10/2020
Kończy się:29/10/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera