SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE  on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Aby zapewnić odpowiednią jakość badań prowadzonych zgodnie z zasadami DPL powinieneś:
 • znać aktualne wymagania prawne systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
 • wiedzieć jak należy odpowiednio zbudować, utrzymać i doskonalić system spełniający te wymagania,
 • znać role i zadania jednostki zapewnienia jakości w prawidłowym działaniu systemu oraz właściwym nadzorowaniu prowadzonych badań.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownictwu i personelu laboratoriów oraz innych jednostek prowadzących lub planujących prowadzić niekliniczne badania wymagane prawem z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska, w szczególności badania: produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, środków ochrony roślin, kosmetyków, produktów biobójczych, dodatków do żywności, dodatków do pasz, detergentów, genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz chemikaliów stosowanych w przemyśle, usługach i gospodarstwie domowym
 • personelu odpowiedzialnym za prowadzenie programu zapewnienia jakości
 • osobach planujących rozpoczęcie pracy na wyżej wymienionych stanowiskach
 • wszystkich zainteresowanych tematyką
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się jak zbudować i utrzymać system Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w swojej jednostce organizacyjnej, co pomoże Ci poprawić efektywność pracy i zoptymalizować działania prowadzone w laboratorium
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu organizacji pracy laboratorium, w tym opracowywania i aktualizacji dokumentacji, prowadzenia zapisów, planowania i  przeprowadzania badań oraz ich sprawozdawania, przeprowadzania inspekcji jednostki, badań i procesów oraz opracowywania raportów z inspekcji, nadzoru nad wyposażeniem, obiektami badanymi i materiałami odniesienia, jak również z zakresu archiwizacji zapisów i materiałów, co pozwoli na szybsze i efektywniejsze wykonywanie badań
Program szkolenia:
 • Definicja DPL (GLP) i zakres stosowania
 •  Wymagania prawne dotyczące DPL:
  • Wytyczne OECD
  • DPL a Unia Europejska
  • Aktualne polskie przepisy prawne
 • Organizacja jednostki badawczej i jej personel
 • Plan działania jednostki
 • Pomieszczenia jednostki badawczej
 • Przyrządy pomiarowe, materiały i odczynniki
 • Systemy komputerowe i dane elektroniczne
 • Systemy badawcze
 • Materiały badane i materiały odniesienia
 • Standardowe Procedury Operacyjne
 • Planowanie i przeprowadzanie badań, w tym badań wykonywanych w wielu
  miejscach (multi-site)
 • Sprawozdania z badań
 • Program zapewnienia jakości w jednostce badawczej
  • Rola i odpowiedzialność personelu zapewnienia jakości
  • Rodzaje inspekcji i ich przeprowadzanie
  • Opracowanie raportu z inspekcji
 • Archiwizacja
 • Kontrola i  weryfikacja zasad DPL
 • Dyskusja
Nasz Ekspert

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 01.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 02.12.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: ONLINE/MP/12/20
Zaczyna się:01/12/2020
Kończy się:02/12/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera