SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś znać:
 • zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz masy
 • wymagania dotyczące stosowania wzorców oraz materiałów odniesienia,
 • zasady nadzorowania wyposażenia,
 • sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratorium (laboranci, pracownicy techniczni),
 • nowozatrudnionych pracownikach laboratoriów,
 • auditorach wewnętrznych i ekspertach technicznych,
 • wszystkich osobach zainteresowanych powyższą tematyką
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz podstawowe pojęcia dotyczące badań spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz masy
 • poznasz podstawowe pojęcia zgodne z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”,
 • poznasz wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia dla badań spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz masy dzięki czemu będziesz przygotowany merytorycznie do samodzielnego prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem w laboratorium,
 • poznasz rolę materiałów odniesienia w metrologii, zasady ich użytkowania i poprawnego wykorzystania, co pozwoli Ci na ich odpowiedni dobór i samodzielne zadbanie o zachowanie spójności pomiarowej w Twoim laboratorium,
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich/sprawdzeń bieżących
Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • terminy i definicje związane z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”,
 • wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia,
 • wymagania dotyczące spójności pomiarowej (weryfikacja spójności),
 • terminy i definicje związane z pomiarem masy,
 • potwierdzanie ważności wyników;
 • kompetencje personelu.

Ćwiczenia:

 • karty ewidencyjne wyposażenia,
 • weryfikacja oraz planowanie spójności pomiarowej,
 • obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,
 • weryfikacja świadectw wzorcowania wzorców masy, wag,
 • kryteria sprawdzeń pośrednich na przykładach przyrządów fizykochemicznych.

Dzień drugi:

 • terminy i definicje związane z metodami klasycznymi: spektrofotometrycznymi, pehametrycznymi, konduktometrycznymi
 • projektowanie i wdrażania programów wzorcowania wyposażenia (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
 • terminologię, definicje oraz zasady użytkowania materiałów odniesienia,
 • poprawne wykorzystywanie danych z świadectwa wzorcowania oraz świadectw/certyfikatów materiałów odniesienia,
 • instrukcje sprawdzeń bieżących/ pośrednich;
 • elementy szacowania niepewności pomiaru

Ćwiczenia:

 • weryfikacja świadectw wzorcowania na przykładzie pehametrów (układów pomiarowych),
 • kryteria sprawdzeń pośrednich na przykładach przyrządów fizykochemicznych.
 • pracowanie instrukcji sprawdzeń bieżących/pośrednich.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 04.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 05.11.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: ONLINE/AB/11/20
Zaczyna się:04/11/2020
Kończy się:05/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera