SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś:
 • umieć prawidłowo identyfikować rodzaje błędów które pojawiają się w rutynowej pracy w laboratorium;
 • znać cel, zakres i zasady dotyczące nadzorowania wyposażenia;
 • znać zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej,
 • znać wymagania dotyczące stosowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia,
 • znać zasady nadzorowania wyposażenia,
 • znać sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia;
 • umieć określić wymagania dotyczące kompetencji personelu laboratorium oraz znać sposoby ich monitorowania;
 • znać sposoby potwierdzenia ważności wyników.   
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • szkolenie adresowanie jest do laborantów, pracowników technicznych oraz kadry kierowniczej laboratoriów, jak również do auditorów wewnętrznych i ekspertów technicznych.
 • wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z problematyką nadzoru nad wyposażeniem, planowania i wdrażania programów wzorcowania wyposażenia, dzięki czemu łatwiej zidentyfikujesz źródła potencjalnych błędów pomiarowych
 • Nauczysz się projektować procedury stosowane w procesie nadzoru nad wyposażeniem i sprawdzeniami pośrednimi, co umożliwi Ci samodzielne opracowanie procedury nadzoru nad wyposażeniem oraz zaplanowanie programów wzorcowań i sprawdzeń pośrednich co pozwoli ograniczyć błędy pomiaru w Twoim laboratorium
 • Na przykładach przyrządów fizykochemicznych nauczysz się interpretacji świadectw wzorcowania i zyskasz umiejętność szybkiego ocenienia przydatności i wiarygodności wyników pomiarów.
 • poznasz sposoby jak można monitorować kompetencje personelu laboratorium, co zaowocuje efektywniejszym wykonywaniem obowiązków oraz przyczyni się do dynamicznego rozwoju Twojego laboratorium
 • poznasz wymagania dotyczące potwierdzenia ważności wyników, dzięki czemu będziesz na bieżąco z wszystkimi obowiązującymi zasadami, co znacząco zoptymalizuje działania w laboratorium. 
Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 • potencjalne źródła błędów w rutynowej pracy w laboratorium (błędy pomiaru oraz rodzaje błędów),
 • cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia,
 • wymagania nomy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • podział wyposażenia pomiarowego na grupy,
 • cechy ważnego wyniku,
 • spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
 • podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
 • rola materiałów odniesienia w metrologii,
 • zasady użytkowania materiałów odniesienia,
 • poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia.

Ćwiczenia:

- obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,

- opracowanie karty wyposażenia,

- potwierdzanie metrologiczne wyposażenia,

- podział wyposażenia na grupy.

- weryfikacja źródła spójności pomiarowej.

Dzień drugi:

 • dobór wyposażenia,
 • projektowanie i wdrażanie programów wzorcowania (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania),
 • zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami pośrednimi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
 • dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”
 • stwierdzanie zgodności z wymaganiami,
 • interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania.

Ćwiczenia:

- określanie zakresów wzorcowania,

- opracowanie programów wzorcowania oraz sprawdzeń pośrednich na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,

- wykorzystanie wyników wzorcowania w procesach pomiaru,

- wykorzystanie wyników wzorcowania w procesie sprawdzeń pośrednich,

- analiza programu wzorcowania.

- praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami.

 

Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 23.09.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 24.09.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: LW2/AB/09/20
Zaczyna się:23/09/2020
Kończy się:24/09/2020
Lokalizacja:Warszawa

Zapisz się do newslettera