SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w laboratoriach według wymagań normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i ich wykorzystanie w praktyce laboratoryjnej,
 • Metodykę zarządzania procesem weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownictwu i pracownikach laboratoriów odpowiedzialnych i/lub zaangażowanych w proces weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru, dzięki czemu przygotujesz się do wdrożenia wprowadzanych zmian.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania odpowiednich narzędzi statystycznych do celu weryfikacji metod badawczych do zamierzonego zastosowania, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełniania błędów,
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie oceny niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz Twoją pracę w laboratorium i zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
Program szkolenia

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru

Realizacja procesu podstawowego w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Podstawowe definicje związane z walidacją metod badawczych,

Walidacja metod w świetle regulacji prawnych,

Weryfikacja metody – walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria,

Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej,

Weryfikacja metody i ocena niepewności jako proces:

 • określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu
 • opis struktury procesu.

Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej– miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa,

Testy statystyczne a opracowanie wyników eksperymentu walidacji i oceny niepewności wyników pomiarów,

Statystyka a walidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych:

 • Liniowość – krzywa kalibracyjna
 • Zakres roboczy
 • Selektywność/specyficzność
 • Granica wykrywalności
 • Granica oznaczalności
 • Limit decyzyjny
 • Zdolność wykrywania
 • Poprawność/odzysk
 • Precyzja metody
 • Odporność metody
 • Efekt matrycy

Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania,

Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego,

Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności,

Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru,

Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu,

Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru,

Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności,

Monitorowanie aktualności danych eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,

Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w planowaniu eksperymentu walidacji/sprawdzenia metody badawczej i konstruowaniu budżetu niepewności

Ocena skuteczności procesu weryfikacji metody badawczej i oceny niepewności pomiaru,

Wykorzystanie wyników sterowania jakością do potwierdzania aktualności wyników eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,

Wyniki badań PT/ILC a weryfikacji metody badawczej.

Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 08.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.10.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: LW2/IM/1/10/20
Zaczyna się:08/10/2020
Kończy się:09/10/2020
Lokalizacja:Warszawa

Zapisz się do newslettera