SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Zasadnicze zmiany w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ich wpływ na system zarządzania oraz formy jego dokumentowania,
 • Metodykę zarządzania ryzykiem i możliwościami w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kadrze zarządzającej laboratorium,
 • Personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, pracownikach działów jakości,
 • Pracownikach wykonujących badania,
 • Kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium,
 • Auditorach wewnętrznych.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z nową normą ISO/IEC 17025 i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza w podejściu do zarządzania, co ułatwi Ci
  i usprawni jej wdrażanie w swoim Laboratorium, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz Zespół do zmian.
 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu koncepcji zarządzania procesowego, co ułatwi Ci zaprojektowanie kluczowych procesów
  w Laboratorium.
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w laboratorium i poznasz podstawowe narzędzia, konieczne w procesie wdrażania elementów zarządzania ryzykiem w laboratorium, co pozwoli Ci na sprawne wdrożenie lub udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem w swojej placówce.
Program szkolenia
 • Struktura normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym terminy i definicje oraz zakres dokumentowania systemu zarządzania laboratorium.
 • Bezstronność i poufność, w tym identyfikacja, minimalizowanie i eliminowanie ryzyka w odniesieniu do bezstronności.
 • Struktura laboratorium, w tym wymagania stron zainteresowanych (DA-01, DA-02, DA-08).
 • Wymagania dla personelu laboratorium.
 • Wymagania dotyczące infrastruktury, w tym wyposażenie oraz spójność pomiarowa (DA-06).
 • Zakupy wyrobów i usług.
 • Podejście procesowe, stwierdzanie zgodności, weryfikacja/walidacja oraz potwierdzanie ważności wyników (DA-05).
 • System zarządzania, w tym:
  • określanie polityk i celów,
  • ryzyka i szanse w działalności laboratorium,
  • programowanie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,
  • możliwości doskonalenia działalności laboratorium.

W trakcie szkolenia przewidziane są zajęcia warsztatowe dotyczące:

 • dokumentowania polityk i celów oraz ich monitorowanie, z uwzględnieniem zamierzeń związanych z rozszerzaniem i/lub uaktualnieniem zakresu akredytacji,
 • identyfikowania, minimalizowania i eliminowanie ryzyka w odniesieniu do bezstronności,
 • rozpatrywania ryzyka i szans związanych z działalnością laboratorium,
 • programowania audytów wewnętrznych.
Nasz Ekspert

Współtwórca 40 akredytowanych laboratoriów badawczych i 10 jednostek certyfikujących wyroby oraz jednostki certyfikującej systemy zarządzania, wieloletni dyrektor akredytowanej jednostki certyfikującej systemy zarządzania oraz czynny auditor i wykładowca w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz w systemach zarządzania zgodnych z PN-EN ISO/IEC 17025, PN-ISO/IEC 17021 oraz PN-EN ISO/IEC 17065. Auditor PCA z doświadczeniem w procesach akredytacji laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących wyroby. Przewodniczący KT Nr 6 ds. systemów zarządzania PKN i Sekcji Jednostek Certyfikujących oraz członek Rady Programowej Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Sekretarz PNJ/EFQM.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 23.09.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 24.09.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: LW2/WP/09/20
Zaczyna się:23/09/2020
Kończy się:24/09/2020
Lokalizacja:Warszawa

Zapisz się do newslettera