SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Pracując w laboratorium powinieneś:
 • znać aktualne wymagania w zakresie potwierdzania ważności wyników badań;
 • umieć monitorować i zarządzać uzyskiwanymi wynikami jakości
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz przygotowujących się do akredytacji;
 • osobach zainteresowanych zmianami w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z nowym wydaniem normy 17025;
 • pracownikach wykonujących badania i odpowiedzialnych za monitorowanie jakości wyników;
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz efektywne i nowoczesne narzędzia monitorowania jakości wyników i nauczysz się je stosować w praktyce laboratoryjnej;
 • uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
Program szkolenia
 • Kompendium statystyczne – podstawy statystyki;
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników – różnice i podobieństwa w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
 • Techniki wykrywania trendów:

- analiza graficzna

- współczynniki korelacji

- prosta regresja liniowa;

 • Interpretacja wyników analizy trendów – diagnostyka wyniku poza trendem;
 • Postępowanie z wynikiem poza trendem;
 • Monitorowanie jakości wyników poprzez analizę trendów w zakresie:

- sprawdzanie(-enia) funkcjonalnego wyposażenia do pomiarów i badań;

- sprawdzenia bieżącego wyposażenia pomiarowego;

- analizy świadectw wzorcowania;

- analizy składowych budżetu niepewności;

 • Karty kontrolne – niezawodne narzędzie stosowane w monitorowaniu jakości wyników;

- konstruowanie i porównywanie kart kontrolnych;

- techniki statystyczne stosowane w ocenie kart kontrolnych;

 • Analiza trendów wyników programów PT/ILC – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.:

- oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;

- porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne);

Przykłady analizy trendów różnych typów danych;

Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 23.09.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 24.09.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: LW2/IM/09/20
Zaczyna się:23/09/2020
Kończy się:24/09/2020
Lokalizacja:Warszawa

Zapisz się do newslettera