SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 
Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Wykonując zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinieneś znać
 • wymogi formalno-prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Prawa wodnego,
 • zasady gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi oraz ochrony wód, wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach organów administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujący się gospodarką wodno-ściekową, w tym wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • pracownikach działów ochrony środowiska,
 • pracownikach firm lub biur projektowych wykonujących dokumentację wnioskową, w tym m. in. operaty wodnoprawne będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
 • pracownikach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno – prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód,
 • konsultantów oraz ekspertów do spraw ochrony środowiska.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • nabędziesz umiejętność sporządzania operatów wodnoprawnych oraz załączników stanowiących ich integralną część, dzięki czemu będzie mógł samodzielnie opracować niezbędną dokumentację,
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą określenia praw i obowiązków użytkownika wody/ urządzenia wodnego wynikających z Prawa wodnego, dzięki czemu będziesz widział jak rozwiązać sytuacje konfliktowe w obszarze gospodarki wodno-ściekowej oraz będziesz wiedział jak przeciwdziałać ich powstaniu,
 • poznasz założenia oraz obowiązki wynikające z ustawy nowego prawa wodnego, dzięki czemu przygotujesz się na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w swojej instytucji.
Program szkolenia
 • Nowelizacja ustawy Prawo wodne - regulacje zawarte w ustawie.
 • Ustawa Prawo wodne a wymogi Dyrektywy wodnej.
 • Przedstawienie zmian wprowadzonych po 1 stycznia 2018 roku nowelizacją ustawy Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury tworzenia i aktualizacji aglomeracji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 • Charakterystyka operatu wodnoprawnego.
 • Rodzaje i zasady korzystania z wód.  Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
      - pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych ( w tym likwidacja i rozbiórka urządzeń);
      - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych.  
 • Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – stan obecny i planowany:
     - operat wodnoprawny – zakres i wymagania,
     - źródła pozyskiwania danych do operatu,
     - omówienie przykładowego operatu,
     - streszczenie nietechniczne,
     - załączniki tekstowe i graficzne.
 • Pozwolenie wodnoprawne a zgłoszenie/pozwolenie budowlane.
 • Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Strony postępowania wodnoprawnego – stan obowiązujący i planowany.
 • Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami, obowiązki właścicieli wód.
 • Urządzenia wodne, melioracyjne, pozwolenia wodnoprfawne - co należy do gminy, starostwa, organów Wód Polskich.
 • Plany gospodarowania wodami, warunki korzystania z wód w regionie wodnym oraz zlewni, cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
 • Zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych oraz zlewniach.
 • Nadzór nad spółkami wodnymi.
 • Naruszenie stosunków wodnych na gruncie - stan obowiązujący i planowany.
 • Nadzór nad spółkami wodymi.
 • Odpowiedzialność za szkody w gospodarce wodnej.
 • Pozwolenie wodnoprawne w funduszach unijnych.
 • Pytania i odpowiedzi.
Nasz Ekspert

Ekspert w dziedzinie inżynierii, ochrony oraz ekonomii środowiska, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, operatów wodnoprawnych, doradztw technologicznych oraz środowiskowych dla instalacji potencjalnie oddziałujących na środowisko oraz odnawialnych źródeł energii. Mediator sądowy w zakresie spraw środowiskowych. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinarium
Rozpoczęcie zajęć 18.08.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 290,00 zł brutto: 356,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Woda / ścieki
Numer szkolenia: ONLINE/ŁS/08/20
Zaczyna się:18/08/2020
Kończy się:18/08/2020
Lokalizacja:Webinarium

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!