SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • Zasadnicze zmiany w normie 17025 i ich wpływ na system zarządzania i jego doskonalenie,
 • Efektywne metody reakcji na problemy jakościowe w laboratorium,

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kadrze zarządzającej laboratorium
 • personelu odpowiedzialnym za system zarządzania jakością w laboratorium, pracownikach działów jakości
 • pracownikach wykonujących badania
 • kierownikach i członkach zespołów projektowych w laboratorium
 • auditorach wewnętrznych.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza, w podejściu do zarządzania, co ułatwi Ci i usprawni jej wdrażania w swoim laboratorium,dzięki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz zespół do zmian,
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w laboratorium i poznasz podstawowe narzędzia, konieczne w procesie wdrażania elementów zarządzania ryzykiem w laboratorium, co pozwoli Ci na sprawne wdrożenie lub udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem w swojej placówce,
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem i szansami w laboratorium co ułatwi Ci sprawniejsza ocenę znaczenia niezgodności, spostrzeżeń, odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami,
 • Poznasz praktyczne aspekty wybranych metod analizy ryzyka, co ułatwi Ci prowadzenie analizy w Twoim laboratorium i pozwoli uniknąć popełniania pospolitych błędów.
Program szkolenia
 • Działania dotyczące ryzyka oraz możliwości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Ryzyko w ujęciu normatywnym,
 • Podejście oparte na ryzyku,
 • Klasyfikacja oraz obszary ryzyka,
 • Projekt wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem,
 • Praktyczne przykłady, ćwiczenia z aktywizacją uczestników,
 • Czynniki ryzyka w procesach laboratorium,
 • Wybrane metody analizy ryzyka,
 • Metodyka procesu zarządzania ryzykiem obejmująca m.in.:
  •  identyfikację oraz dokumentację czynników ryzyka,
  • analizę ryzyka (ocenę rodzajów ryzyka i identyfikację możliwych konsekwencji),
  • opracowanie sposobów reakcji na czynniki ryzyka,
  • kontrolę podejmowanych przedsięwzięć.
 • Działania naprawcze w laboratorium - rola i zadania kierownictwa technicznego oraz pełnomocników ds. jakości,
 • Źródła niezgodności w systemie zarządzania jakością w laboratorium,
 • Niezgodność / korekcja / działanie korygujące – definicje, przykłady oraz różnice między działaniem korygującym a korekcją,
 • Ocena niezgodności i spostrzeżeń oparta na ryzyku,
 • Wykorzystanie oceny ryzyka w algorytmie postepowania z działaniami korygującymi, odstępstwami oraz badaniami niezgodnymi z wymaganiami,
 • Ocena ryzyka i działania korygujące a doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • Narzędzia wspomagające analizę przyczyn źródłowych,
 • Formy dokumentowania procesu inicjowania oraz wdrażania działań korygujących,
 • Identyfikacja i nadzorowanie badań niezgodnych z wymaganiami,
 • Ocena skuteczności podejmowanych działań naprawczych,
 • Odstępstwo: definicja, zgoda na odstępstwo, upoważnienia, ocena znaczenia i formy dokumentowania,
 • Zajęcia warsztatowe z planowania, wdrażania, dokumentowania oraz oceny skuteczności podejmowanych działań naprawczych m. in. na przykładach podanych przez uczestników szkolenia,
 • Typowe problemy obserwowane przez auditorów.
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 20.07.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 21.07.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 690,00 zł brutto: 848,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: ONLINE/IM/5/07/20
Zaczyna się:20/07/2020
Kończy się:21/07/2020
Lokalizacja:Webinar

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!