Opis

 Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji  

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem powinieneś znać: 
 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem,
 • Zagadnienia oceny stanu klimatu akustycznego, podstawowe wielkości i wskaźniki,
 • Ogólne zasady badań akustycznych, zestawy przyrządów pomiarowych
 • Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z normami badania mocy,
 • Szacowanie niepewności wyników badań - wybrane zagadnienia,
 • Zasady opracowywania wyników badań terenowych.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Specjalistach z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem,
 • Pracownikach urzędów i organów administracji zajmujących się analizą i oceną badań hałasu w środowisku,
 • Pracownikach zakładów przemysłowych realizujących badania hałasu w środowisku związane z nałożonymi na nie obowiązkami
 • Laboratoriach przygotowujących się do akredytacji metody badawczej mocy akustycznej źródeł hałasu
 • Laboratoriach posiadających wdrożony system jakości.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzupełnisz swoją wiedzę o nową metodę pomiarową,
 • Poznasz techniczne aspekty wykonywania pomiarów i wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródła
 • W trakcie ćwiczeń poznasz technikę wykonywania badań i opracujesz wyniki badań mocy akustycznej hałasu.
 Program szkolenia
 • Omówienie metodyki badawczej wyznaczania poziomu mocy akustycznej metodą techniczną wg PN-EN ISO 3744:2011 oraz metodą orientacyjną wg PN-EN ISO 3746:2011,
 • Obszary zastosowań wyników badań poziomu mocy akustycznej,
 • Kryteria wyboru w warunkach przemysłowych metody badań w odniesieniu do badań mocy akustycznej źródła,
 • Sposób wykonywania pomiarów dla różnych warunków montażu badanej maszyny,
 • Zapisy techniczne: dokumentowanie wyników pomiarów, szacowanie niepewności, sprawozdanie z badań,
 • Praktyczna realizacja badań mocy akustycznej z przygotowaniem sprawozdania,
 • Dyskusja - omawianie sposobu postępowania w trakcie ćwiczenia wraz z oceną uzyskanych wyników zrealizowanych badań.
Nasz Ekspert

1. Wieloletni Kierownik Techniczny Zakładu Akustyki Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Ekspert Polskiej Izby Ekologii, Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista w zakresie metod analizy i badania hałasu w środowisku posiadający doświadczenie w pracy w Ministerstwie Środowiska i GDOŚ oraz WIOŚ. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:

- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,

- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:

- dla drugiej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

Szkolenia on-line 

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

Cena szkolenia obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

 
Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 18.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 20.11.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 88

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Hałas
Numer szkolenia: OZ3/ZS/11/20
Zaczyna się:18/11/2020
Kończy się:20/11/2020
Lokalizacja:Zakopane

Rezerwacja

Tylko do czasu 04/11/2020!
Cena szkolenia dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,890.00
Tylko do czasu 04/11/2020!
Cena szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 1,840.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,090.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 890.00

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera