Opis

 Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowym nadzorowaniem wyposażenia w Laboratorium, wymaganymi dokumentami i zapisami jakie należy opracować oraz zapoznanie z czym jest spójność pomiarowa i jak ją zachowywać. Na szkoleniu uczestnicy  dowiedzą się jak projektować programy wzorcowań i sprawdzeń dla wyposażenia. 

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach odpowiedzialnych za nadzór nad wyposażeniem
 • Kierownikach Laboratorium, którzy chcą znać wymagania dla wyposażenia i związane z nimi koszty utrzymania
 • Osobach odpowiedzialnych za system zarządzania w Laboratorium
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Co się zmieniło w nadzorowaniu wyposażenia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17025-2018-02
 • Jak nadzór nad wyposażeniem może wpływać na stwierdzanie zgodności z wymaganiami na podstawie ustalonej zasady podejmowania decyzji
 • Zasady zachowania spójności pomiarowej dla otrzymywanych wyników badań
 • Sytuacje z życia laboratorium, gdy nie zostały spełnione wymagania
Program szkolenia:
 • Wymagania dla wyposażenia określone w normie 17025-2018-02 i najważniejsze zmiany w porównaniu z normą PN-EN ISO /IEC 17025:2005
 • Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia, podział wyposażenia i znaczenie w procesach badawczych
 • Spójność pomiarowa w wynikach badań i wymagania określone w dokumencie DA-06, kalibracja wyposażenia w ramach metody badawczej
 • Materiały odniesienia i ich nadzorowanie oraz użytkowanie w analizie chemicznej
 • Świadectwa wzorcowania i ich ocena oraz wykorzystywanie informacji w nich zawartych
 • Tworzenie programów wzorcowań i sprawdzeń, dobór zakresu wzorcowania do przeznaczenia , odstępy pomiędzy wzorcowaniami , częstotliwość sprawdzeń
 • Zadania i kompetencje dla personelu nadzorującego wyposażenie
 • Wpływ niepewności pomiaru na stwierdzenie oceny zgodności
 • Zapisy z nadzorowania wyposażenia, tworzenie odpowiednich instrukcji
 • Przykłady dla sytuacji niespełnienia wymaganych kryteriów i ich wpływ na wynik laboratorium, podejmowanie działań.
Nasz Ekspert

Długoletni pracownik Laboratorium badawczego posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu metod badawczych, w tym instrumentalnych, w zakresie badań wody, żywności  i powietrza na stanowiskach pracy, długoletni audytor , kierownik jakości w Laboratorium.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Kraków
Rozpoczęcie zajęć 16.09.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 17.09.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: LK2/ES/09/20
Zaczyna się:16/09/2020
Kończy się:17/09/2020
Lokalizacja:Kraków

Rezerwacja

Cena szkolenia bez noclegu dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,040.00
Cena szkolenia bez noclegu dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 990.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 690.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 490.00

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera