Opis

 Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Rozpoczynając pracę w laboratorium powinieneś znać:
 • Elementy koncepcji systemu zarządzania w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Polityka jakości, zasady funkcjonowania i wymagania ogólne systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium.
 • Wymagania dotyczące zarządzania zasobami i procesami w działalności Laboratorium.
 • Metodykę zarządzania ryzykiem i szansami w Laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Zasady zarządzania zasobami ludzkimi wynikające ze wdrożonego systemu zarządzania – nadawanie uprawnień, zakresy obowiązków personelu, podnoszenie kompetencji personelu itp.
 • Wymagania techniczne według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów PCA.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • osobach, które chcą podjąć pracę w akredytowanym laboratorium badawczym, osobach nowo zatrudnionych w akredytowanym laboratorium badawczym oraz pracownikach laboratoriów przygotowujących się do procesu akredytacji.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się, jakie są wymagania dokumentów odniesienia, na każdym z etapów pracy laboratorium (Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji DA-02, DA-06, DAB-07, Wytyczne EA zawarte w dokumencie EA-04/16), dzięki czemu rozpoczęcie pracy w laboratorium stanie się prostsze.
 • Poznasz zasady prezentacji wyników z badań, zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia, co zaowocuje usprawnieniem codziennej pracy w laboratorium,
 • Poznasz zagadnienia związane ze spójnością pomiarową w badaniach analitycznych oraz dowiesz się jak interpretować  wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz DA-06 (PCA) co pozwoli na uniknięcie błędów oraz wzmocni Twoją pewność siebie.
 • Zapewnisz sobie udany start w życie zawodowe.
Program szkolenia
 • Organizacja systemów zarządzania według ISO,
 • Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym:
  • Bezstronność,
  • Poufność,
  • Personel,
  • Pomieszczenia i warunki środowiskowe,
  • Wyposażenie,
  • Spójność pomiarowa (światowa struktura metrologiczna, historyczny kontekst metrologii, metrologia w Laboratorium),
  • Wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz.
 • Procesy w Laboratorium w tym:
  • Przegląd zapytań, ofert i umów,
  • Wybór, weryfikacja i walidacja metod,
  • Pobieranie próbek,
  • Postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań,
  • Zapisy techniczne,
  • Ocena niepewności pomiaru,
  • Potwierdzenie ważności wyników,
  • Raportowanie wyników,
  • Skargi,
  • Prace niezgodne z wymaganiami,
  • Nadzorowanie danych i zarządzanie informacją.
 • System potwierdzenia zarządzania Laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Wymagania dokumentów PCA (DA-02, DA-06, DAB-07).
Nasz Ekspert

Współtwórca 40 akredytowanych laboratoriów badawczych i 10 jednostek certyfikujących wyroby oraz jednostki certyfikującej systemy zarządzania, wieloletni dyrektor akredytowanej jednostki certyfikującej systemy zarządzania oraz czynny auditor i wykładowca w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz w systemach zarządzania zgodnych z PN-EN ISO/IEC 17025, PN-ISO/IEC 17021 oraz PN-EN ISO/IEC 17065. Auditor z doświadczeniem w procesach akredytacji laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących wyroby. Przewodniczący KT Nr 6 ds. systemów zarządzania PKN i Sekcji Jednostek Certyfikujących oraz członek Rady Programowej Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Sekretarz PNJ/EFQM.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 16.12.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: ONLINE/WP/12/20
Zaczyna się:15/12/2020
Kończy się:16/12/2020
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 750.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 640.00

Zapisz się do newslettera