Opis

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z tematyką wpływu procesu pobierania i przygotowania próbek do badań na miarodajność wyników badań.


To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów badawczych biorących udział w procesach pobierania i przygotowania próbek do badań
 • auditorów wewnętrznych a także pracowników nadzorujących te procesy.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z tematyką reprezentatywności i homogeniczności próbek do badań oraz czynnikami wpływającymi na miarodajność wyników badań, dzięki czemu nauczysz się optymalnie dobierać metody poboru i przygotowania próbek
 • Omówisz typowe błędy związane z procesem pobierania, transportu oraz przygotowania próbek do badań, co pozwoli Ci na uniknięcie ich popełniania podczas pracy i sprawniejsze prowadzenie analiz
Program szkolenia
 • Wynik pomiaru/badania - zapis i interpretacja,
 • Natura błędów w badaniach chemicznych:
  - błąd pomiaru a niepewność pomiaru;
  - przypomnienie podstawowych pojęć statystyki matematycznej w analizie chemicznej;
  - rodzaje błędów w analizie chemicznej: systematyczne, przypadkowe, grube
  - identyfikacja i eliminacja;
 • Elementy procedury analitycznej jako źródła błędów:
  - wpływ pobierania próbek pierwotnych i laboratoryjnych (reprezentatywność i homogeniczność) na miarodajność wyników badań;
  - wpływ transportu próbek do laboratorium;
  - wpływ przygotowania oraz przechowywania próbek do badań;
  - wpływ zastosowanego do badań wyposażenia pomiarowo-badawczego;
  - błędy sterowania jakością wyników pomiarów, walidacji/potwierdzenia metody badawczej, zapewnienia spójności wyników pomiarów, nadzoru nad personelem;
  - błędy w opracowaniu wyników pomiaru.
 • Szacowanie niepewności wyniku pomiaru/badania:
  - niepewność – informacje podstawowe oraz przegląd literatury;
  - identyfikacja źródeł niepewności;
  - określanie znaczenia składowych niepewności;
  - ocena wpływu źródeł niepewności na zmienność wyników;
  - monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu;
  - szacowanie niepewności wyniku – podstawowe oraz najczęściej występujące w praktyce laboratoryjnej problemy. 
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 26.08.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 27.08.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 690,00 zł brutto: 848,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: ONLINE/IM/6/08/20
Zaczyna się:26/08/2020
Kończy się:27/08/2020
Lokalizacja:Webinar

Rezerwacja

Cena szkolenia dla pierwszej osoby
zł 690.00
Cena szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 490.00

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera