Szkolenia laboratorium

Szkolenie stacjonarne

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli:
 • pracujesz w laboratorium badawczym i wzorcującym (z dowolnej dziedziny),
 • Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności praktyczne w zakresie szacowania niepewności pomiarów oraz walidacji i doskonalenia metod pomiarowych
Po ukończeniu szkolenia:
 • zapoznasz się z podstawami statystycznej analizy danych doświadczalnych i nauczysz się stosować techniki statystyczne przy walidacji metod analitycznych oraz wyznaczaniu niepewności pomiaru,
 • będziesz potrafił wyznaczać krzywe kalibracyjne i obliczać niepewność pomiarów wynikającą z procesu kalibracji
 • nauczysz się posługiwać funkcjami statystycznymi pakietu Excel, zdobędziesz umiejętność sprawnego i bezbłędnego wykonywania nawet skomplikowanych obliczeń.
 • będziesz w stanie tworzyć grafiki obrazujące rozkład danych i projektować autorskie arkusze kalkulacyjne, które w uporządkowanej formie, przejrzyście dokumentują wyniki przeprowadzonych w laboratorium badań, co pozwoli na szybszą i efektywniejszą gospodarkę danymi w laboratorium
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • Przegląd podstawowych metod i narzędzi statystycznych stosowanych w laboratoriach.
 • Metody statystyczne w procesie walidacji metod pomiarowych.
 • Parametry walidacyjne.
 • Analiza danych doświadczalnych: skale pomiarowe, formy prezentowania danych, parametry statystyczne (klasyczne i pozycyjne) oraz ich interpretacja, przeznaczenie i właściwości. Rozkłady prawdopodobieństwa – przykłady.
 • Funkcja gęstości i dystrybuanta - interpretacja.
 • Rozkład Gaussa: postać ogólna i standaryzowana właściwości rozkładu, zastosowania w laboratoriach, ograniczenia.
 • Rozkład t-Studenta: właściwości i zastosowania. Przykłady innych rozkładów stosowanych przy szacowaniu niepewności.
 • Ćwiczenia z zakresu przetwarzania i prezentowania danych laboratoryjnych przy użyciu programu Excel: wyznaczanie parametrów statystycznych na podstawie danych źródłowych i pogrupowanych (wartości średnie, dominanta, mediana, kwartyle, percentyle, odchylenie standardowe, błąd standardowy, odchylenie przeciętne, IQR, odchylenie ćwiartkowe, kurtoza, skośność); tworzenie histogramów liczebności i krzywych kumulacyjnych oraz innych wykresów obrazujących rozkład wyników; metody wykrywania wartości odstających; eksperymenty symulacyjne dotyczące sumowania danych empirycznych o różnych rozkładach

Dzień drugi:

 • Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich – źródła niepewności, poziom ufności, interpretacja niepewności rozszerzonej.
 • Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności z wymaganiami.
 • Charakterystyka metod A i B szacowania składowych niepewności standardowych. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej w pomiarach.
 • Szacowanie niepewności metodą A oraz B.
 • Kompozycja rozkładów.
 • Wyznaczenie wartości współczynnika rozszerzenia k sposobem uproszczonym oraz z użyciem wzorów Welcha-Satterthwaite'a.
 • Propagacja niepewności w pomiarach pośrednich.
 • Wyznaczanie niepewności wyniku analizy metodą klasyczną oraz numeryczną.
 • Przypadki szczególne – możliwości uproszczenia obliczeń.
 • Technika tworzenia bilansu niepewności.
 • Obliczanie niepewności w arkuszach kalkulacyjnych.
 • Ćwiczenia: Opracowanie stabelaryzowanego bilansu niepewności i analiza możliwości zmniejszenia niepewności całkowitej. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych – zależności matematyczne i automatyzacja obliczeń w Excelu. Znaczenie rozłożenia punktów wzorcowania, dobór postaci matematycznej krzywej kalibracyjnej, wyznaczenie jej współczynników i ocena ich istotności statystycznej. Współczynniki korelacji i determinacji, resztkowe odchylenie standardowe. Wyznaczenie przedziału ufności dla krzywej kalibracyjnej, niepewności pomiarów związanych ze stosowaniem krzywej kalibracji oraz granic LOD i LOQ. Ćwiczenia praktyczne z zakresu wyznaczania krzywych kalibracyjnych i ich wykorzystania w procesie walidacji metody.
Nasz Ekspert

Sabina Żebrowska - Łucyk - Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej; specjalista w obszarze metrologii i stosowania metod statystycznych w badaniach laboratoryjnych; konsultant programów PT/ILC

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: 

 • wykłady,
 • dyskusję w gronie ekspertów,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

Akademia statystyki laboratoryjnej
 
Miejsce szkolenia Online
Rozpoczęcie zajęć 05.10.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 06.10.2022 do godz. 15:00
Czas trwania 12 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia online dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł
Cena szkolenia online dla pierwszej osoby z firmy netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 22/10/L/O2/SZ
Zaczyna się:05/10/2022
Kończy się:06/10/2022
Lokalizacja:Online

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!