Szkolenia laboratorium

Szkolenie Online

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj

Dlaczego warto?
To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli:
 • Jesteś kierownikiem lub pracownikiem laboratorium odpowiedzialnego i/lub zaangażowanego w proces weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru
Po ukończeniu szkolenia:
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru, dzięki czemu przygotujesz się do wdrożenia wprowadzanych zmian.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania odpowiednich narzędzi statystycznych do celu weryfikacji metod badawczych do zamierzonego zastosowania, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełniania błędów,
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie oceny niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz Twoją pracę w laboratorium i zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach. 
Program szkolenia
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru;
 • Realizacja procesu podstawowego w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,;
 • Podstawowe definicje związane z walidacją metod badawczych;
 • Walidacja metod w świetle regulacji prawnych;
 • Potwierdzenie metody – walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria;
 • Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej;
 • Potwierdzenie metody i szacowanie niepewności jako proces:
  - określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu;
  - opis struktury procesu;
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie fizykochemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie fizykochemicznej;
 • Testy statystyczne a opracowanie wyników eksperymentu walidacji i szacowania niepewności wyników pomiarów;
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych;
  - Liniowość – krzywa kalibracyjna
  - Zakres roboczy
  - Selektywność/specyficzność
  - Granica wykrywalności
  - Granica oznaczalności
  - Limit decyzyjny
  - Zdolność wykrywania
  - Poprawność/odzysk
  - Precyzja metody
  - Odporność metody
  - Efekt matrycy
 • Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania;
 • Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego;
 • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności;
 • Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru;
 • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu;
 • Metody weryfikacji oszacowanych niepewności wyników pomiarów na podstawie udziału w programach PT/ILC oraz danych wewnętrznego sterowania jakością;
 • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności;
 • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru;
 • Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w konstruowaniu budżetu niepewności;
 • Ocena skuteczności procesu potwierdzania metody badawczej i szacowania niepewności pomiaru;
Nasz Ekspert

Iwona Madejska - Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: 

 • wykłady,
 • dyskusję w gronie ekspertów,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

Akademia statystyki laboratoryjnej

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 23.11.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 24.11.2022 do godz. 16:00
Czas trwania 14 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia online dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł
Cena szkolenia online dla pierwszej osoby z firmy netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 22/11/L/O2/IM2
Zaczyna się:23/11/2022
Kończy się:24/11/2022
Lokalizacja:ONLINE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!