Szkolenie Hybrydowe

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Cel szkolenia:
 • Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania narzędzi statystycznych w obszarze laboratoriów badawczych i wzorcujących
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach pracujących i pełniących funkcje kierownicze w laboratoriach badawczych i wzorcującym, zajmujących się analizą danych procesu monitorowania jakości wyników, walidacji, szacowania niepewności a także nadzoru nad personelem i wyposażeniem pomiarowo – badawczym.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz efektywne i nowoczesne narzędzia monitorowania jakości wyników i nauczysz się je stosować w praktyce laboratoryjnej;
 • Uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
 • Zapoznasz się z podstawami metod statystycznych i nauczysz się stosować techniki statystyczne, dzięki czemu będziesz sprawnie dokonywać walidacji metod pomiarowych, sporządzać budżet niepewności i wyznaczać krzywe kalibracyjne.
Program szkolenia
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie chemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie chemicznej, hipotezy i testy statystyczne;
 • Testy statystyczne w wewnętrznym oraz zewnętrznym sterowaniu jakością;
 • Zastosowanie metod testowania m.in. do porównania dwóch wariancji, porównania dwóch średnich (poprawności dwóch metod), porównywania różnic par wyników, wykrywania błędów grubych;
 • Metody graficznej prezentacji wyników pomiaru;
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych w praktyce laboratoryjnej m. in. do:
  - Udowadniania równoważności metod badawczych
  - Ustalania okresów między wzorcowaniami
  - Ustalania kryteriów oceny wyników sterowania jakością
  - Wykorzystania świadectw wzorcowania
  - Analizy wyników badań biegłości
  - Analizy trendów sterowania jakością
  - Konstruowania budżetu niepewności
  - Sprawdzania wyposażenia pomiarowo – badawczego
  - Weryfikowania kompetencji personelu technicznego
 • Najczęstsze problemy oraz popełniane błędy.
 • Zajęcia warsztatowe in. na przykładach podanych przez uczestników szkolenia;
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia Zakopane/ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 20.10.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 22.10.2021 do godz. 12:30
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 2040,00 zł brutto: 2509,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1940,00 zł brutto: 2386,20 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1940,00 zł brutto: 2386,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 13

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 21/10/L/H3/IM
Zaczyna się:20/10/2021
Kończy się:22/10/2021
Lokalizacja:Zakopane/ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia stacjonarnego dla pierwszej osoby z firmy
zł 2,040.00
Cena szkolenia stacjonarnego dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 1,940.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,090.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 990.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!