Szkolenie On-line

Więcej informacji o PRZ znajdziesz tutaj

Dlaczego warto?
 • Weźmiesz udział w kompleksowym szkoleniu dostosowanym do Twoich potrzeb 
 • Szkolenie obejmuje 3 poziomy i trwa 8 dni! 
 • Staniesz się samodzielnym pracownikiem. Szeroka wiedza i dodatkowe umiejętności pozwolą Ci zbudować wyższe poczucie własnej wartości i pewność siebie.
 • Uzyskasz kompletną wiedzę z zakresu badań mikrobiologicznych w obszarze pobierania i badania próbek wody
 • Będziesz potrafił samodzielnie wykonać analizy mikrobiologiczne wody od poboru próbek, wykonanie oznaczeń, walidację oraz ocenę nie pewności do potwierdzenia ważności wyników. 
Program projektowaliśmy z myślą o:
 • Pracownikach rozpoczynających pracę lub posiadających krótki staż w laboratorium mikrobiologicznym, którzy chcą uzyskać poziom specjalisty w zakresie badań mikrobiologicznych w obszarze pobierania i badania próbek wody. 
Biorąc udział w Programie:
 • Poznasz ogólne zasady oraz wymagania prawne i normatywne dotyczące organizacji pracy i wykonywania badań mikrobiologicznych w akredytowanym laboratorium.
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie wyboru metod badawczych do oceny mikrobiologicznej próbek wody  oraz przygotowania i kontroli pożywek mikrobiologicznych
 • Będziesz umiał samodzielnie wykonać badania mikrobiologiczne: oznaczania liczby i wykrywania obecności poszczególnych rodzajów lub gatunków drobnoustrojów w próbkach wody zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
 • Będziesz umiał samodzielnie przeprowadzić procedurę walidacji i weryfikacji mikrobiologicznych metod badań próbek wody.
 • Nauczysz się jak wyznaczać niepewność wyniku w badaniach mikrobiologicznych próbek wody oraz niepewność pobierania próbek.
 • Poznasz zasady i zakres działań w obszarze potwierdzania ważności wyników badań mikrobiologicznych.
W programie: 
 • Dokładny opis programów dla poziomu I, II i III został podany na stronie Programu Rozwoju Zawodowego : wejdź tutaj

Nasz Ekspert

Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych, systemów zarządzania w przemyśle spożywczym: normy ISO, HACCP, GMP/GHP, BRC. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym. 

 
Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu. 

Metody szkolenia: Wykłady, Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe), Testy wiedzy, Pytania oraz konsultacje z Ekspertem

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 08.03.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 12.05.2022 do godz. 15:00
Czas trwania h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 66
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 3790,00 zł brutto: 4661,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 3740,00 zł brutto: 4600,20 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 3690,00 zł brutto: 4538,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 3640,00 zł brutto: 4477,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 79

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: 21/PRZ/Specjalista mikrobiolog/woda
Rezerwacje do:08/03/2022
Zaczyna się:08/03/2022
Kończy się:12/05/2022
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena:
zł 3790.00