Szkolenie ONLINE
Dlaczego warto?
Prowadząc pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza powinieneś znać: 
 • Charakterystykę znormalizowanych metod pomiaru emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych,
 • Zasady poboru próbek pyłu i substancji gazowych ze strumieni gazów odlotowych ze stacjonarnych źródeł emisji,
 • Parametry kryteriów jakości pomiarów emisji. 
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów zajmujących się wykonywaniem pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
 • użytkownikach instalacji zobligowanych do prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz zmiany i uzupełnienia wprowadzone w znormalizowanej (EN 13284-1:2015) metodzie pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu,
 • poznasz rozszerzone wymagania referencyjnej metody pomiaru prędkości i emisyjnego strumienia objętości gazu, dzięki czemu świadomie wypełnisz wymagania prawa i klienta co przełoży się na jakość wykonywanych przez Ciebie pomiarów,
 • poznasz zakres aktualnych i przewidywanych wymagań dotyczących jakości pomiarów emisji ze źródeł stacjonarnych, dzięki czemu podwyższysz swoje kompetencje lepiej zaplanujesz zakupy sprzętu pomiarowego,
 • omówisz wymagania dotyczące struktury budżetów niepewności pomiarów emisji, dzięki czemu poprawisz miarodajność swoich badań.
Program szkolenia
 • Znormalizowane metody pomiaru emisji. Normy ISO i normy EN
 • Organizacje wspierające proces wprowadzania norm ISO i EN. Dostęp do materiałów
 • Aktualna organizacja znormalizowanych metod pomiaru emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
 • Standardowe metody odniesienia -  metody referencyjne
 • Struktura globalnego pomiaru emisji zanieczyszczeń
 • Charakterystyka znormalizowanych metod pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu w strumieniach emisyjnych ze źródeł stacjonarnych
 • Powiązanie metod pomiaru wielkości towarzyszących pomiarowi stężenia i strumienia masy pyłu. Ogólne omówienie „nowych” norm PN-EN 14789 ÷ PN-EN 14792
 • Certyfikowanie przenośnych automatycznych systemów pomiarowych wg PN-EN 15267-4
 • Szczegółowe omówienie zmian i uzupełnień zawartych w „nowej pyłowej” normie EN 13284-1:2017
 • Prezentacja norm powiązanych z normą EN 13284-1:2017
 • Rozszerzone wymagania dotyczące budżetu niepewności pomiaru stężenia i strumienia masy pylu
 • Problemy weryfikacji wewnętrznej i zewnętrznej urządzeń pomiarowych stosowanych w pomiarze stężenia i strumienia masy pyłu
 • Referencyjne metody pomiaru prędkości i strumienia objętości gazu wskazane do stosowania przy pomiarach emisji pyłu ze źródeł stacjonarnych wg PN-EN ISO 16911-1:2013
 • Podsumowanie zagadnień i problemów przedstawionych w trakcie szkolenia.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie pomiarów emisji do powietrza, stosowanej aparatury i systemu jakości w laboratorium pomiarowym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:20015. Specjalizuje się w technice pomiarowej zanieczyszczeń pyłowych. Współtwórca, konstruktor pyłomierza Emiotest, najlepszego na polskim rynku, ale też cieszącego się zainteresowaniem za granicą. Od wielu lat krzewi kulturę techniczną w pomiarach emisji zanieczyszczeń. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 01.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 02.12.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 21/12/L/O2/TH
Zaczyna się:01/12/2021
Kończy się:02/12/2021
Lokalizacja:ONLINE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!