Szkolenie HYBRYDOWE
Dlaczego warto?
Pracując jako osoba odpowiedzialna za kwestie środowiskowe i monitorowanie emisji GHG, zapewnienie zgodności prawnej w tym zakresie, powinieneś znać:
 • kluczowe regulacje prawne, krajowe i europejskie
 • porozumienia i zobowiązania zawierane na forum ONZ, w tym perspektywy i planowane nowe rozwiązania
 • szczegółowe zasady monitowania opisane w regulacjach
 • zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o, zarówno doświadczonych, jak i rozpoczynających działalność: 
 • kierownikach i specjalistach odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe i związane z monitorowaniem GHG,
 • audytorach wewnętrznych systemów zarządzania (ISO 90001, 14001, EMAS, GHG),
 • ekspertach przygotowujących wnioski, o zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych i wnioski o zatwierdzenie planów monitorowania emisji,
 • odpowiedzialnych w organizacji, za nadzór nad procesem niezależnej weryfikacji emisji, w tym zawierających umowy z weryfikatorami.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz szczegółowe zasady monitorowania wynikające z regulacji prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko typowych błędów występujących podczas monitorowania emisji,
 • uzyskasz wiedzę w zakresie ryzyka błędów na etapie przygotowania wniosku o pozwolenie i zatwierdzania, zmiany planu monitorowania i planu próbkowania, dzięki czemu udoskonalisz organizację w zakresie zarządzania emisjami GHG,
 • poznasz szczegółowo zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania, co ułatwi Ci proces wyboru weryfikatora i ograniczenie ryzyka związanego z procesem niezależnej weryfikacji emisji.
Program szkolenia

 

 • Szkolenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem:

  • ustawy z 12 czerwca 2015, o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  • Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (ze zm.)
  • Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2018/2066 z 19 grudnia 2018 i Nr 601/2012 z 21 czerwca 2012
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2018/2067 z 28 grudnia 2018 i Nr 600/2012 z 21 czerwca 2012
  • Projektu rozporządzenia KE ws.przydziałów bezpłatnych uprawnień na okres od 2021, na podstawie art.10a EUEST
   a także:
  • innych rozporządzeń KE ws. GHG
  • wytycznych i przewodników KE
  • PN-EN ISO 14065:2013
  • PN-EN ISO 14064-2
  • Programu akredytacji weryfikatorów (PCA)

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Geneza i wprowadzenie do systemu handlu emisjami – porozumienia na forum ONZ – historia i nowe kierunki działań
  • Europejski system handlu emisjami, zasady, interesariusze i uczestnicy (przegląd – historia i przyszłość: 2005-2030)
  • Bezpłatne przydziały uprawnień, możliwości i wymagania
  • Krajowy Plan Inwestycyjny dla producentów energii elektrycznej
  • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (wydawanie i zmiana zezwoleń i planów monitorowania, uzupełnienia regulacji unijnych, sankcje, krajowe organy administracyjne w procesie monitorowania – role i zadania)
  • Zasady monitorowania według rozporządzenia KE601/2012 (wymagane procedury, metodyki monitorowania, granice instalacji, strumienie,  nieracjonalne koszty, poziomy dokładności, ocena niepewności, brakujące dane, analiza ryzyka, wymagania w zakresie planów poboru prób i laboratoriów, wewnętrzne systemy zarządzania, wytyczne i przewodniki KE, wyjaśnienia KE)
  • Weryfikacja raportów rocznych, nowe rozporządzenie KE 2018/2067. Wygaszanie rozporządzenia KE600/2012. Wymagania normy ISO-14065 (zasady i kryteria weryfikacji, proces weryfikacji, wymagania wobec weryfikatora, zadania weryfikatora, ocena i nadzór nad weryfikatorem, obowiązki weryfikowanego, rola KOBiZE, PCA, innych jednostek akredytujących)
  • Przydziały bezpłatnych uprawnień na okres od roku 2021: projekt rozporządzenia KE w sprawie ustanowienia przejsciowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłtnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Weryfikacja NIMs oraz Planu metodyki monitorowania.
  • Typowe błędy i niezgodności wskazywane przez weryfikatorów wobec monitorujących oraz typowe błędy i niezgodności podnoszone wobec weryfikatorów (przez KOBiZE, PCA) – i ich konsekwencje dla weryfikowanego.
  • Dyskusja wątpliwości i pytań uczestników szkolenia.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie ochrony środowiska oraz handlu emisjami. Długoletni pracownik sektora energetycznego. Realizuje projekty w zakresie systemów zarządzania środowiskowego i zarządzania energią, zarządzania emisjami, due diligence, pozwoleń i decyzji środowiskowych. Audytor jednostek certyfikujących i weryfikujących (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, GHG, in.) oraz Polskiego Centrum Akredytacyjnego.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 24.11.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 25.11.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 890,00 zł brutto: 1094,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 790,00 zł brutto: 971,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/11/O/O2/SK
Zaczyna się:24/11/2021
Kończy się:25/11/2021
Lokalizacja:ONLINE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!