Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ds. ochrony środowiska powinieneś znać:
 • Regulacje prawne dotyczące lotnych związków organicznych (LZO)
 • Metody sporządzania rocznego bilansu LZO
 • Metody ograniczenia emisji LZO.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach odpowiedzialnych za wykonywanie bilansu LZO
 • Przedstawicielach branży produkcyjnej
 • Osobach odpowiedzialnych za ochronę środowsika w przedsiębiorstwie
 • Osobach, którym zależy na kompleksowym ujęciu aspektów i specyfikacji LZO
 • Osobach zainteresowanych prowadzeniem właściwej i świadomej polityki ekologicznej w przedsiębiorstwie oraz prawidłowej i racjonalnej bieżącej gospodarki rozpuszczalnikami organicznymi. 
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz najważniejsze regulacje prawne dotyczące LZO
 • Poznasz zasady bilansowania LZO
 • Poznasz metody ograniczania ich emisji
Program szkolenia
 • Regulacje prawne - ogólnunijne i krajowe.
 • Kryteria podlegania standardom emisyjnym LZO.
 • Omówienie standardów emisyjnych LZO dla wybranych procesów - w zależności od specyfiki i charakteru działalności prowadzonych przez uczestników szkolenia.
 • Emisja zorganizowana i niezorganizowana, w tym odpowiadające im rodzaje standardów LZO.
 • Specyfikacja prawnego pojęcia i zakresu emisji niezorganizowanej LZO w odróżnieniu od tego sposobu odprowadzania gazów w przypadku pozostałych substancji (z innych procesów).
 • Przeliczenie ilości/emisji LZO na wielkość wyrażoną jako całkowity węgiel organiczny.
 • LZO o indywidualnie zaostrzonych standardach emisyjnych. Charakterystyka i warunki. Wyjątki i odstępstwa w tym zakresie.
 • Zasady i sposób prowadzenia bilansu LZO.
 • Struktura wzorów ustalonych do bilansowania LZO.
 • Warunek planu obniżenia emisji umożliwiający odstąpienie od standardów emisyjnych.
 • Pomiary wprowadzonego do powietrza LZO realizowane na potrzeby kontroli standardu emisyjnego i bilamsu - ułatwienia i zagrożenia. Warunki potwierdzenia dotrzymania standardu na drodze pomiarowej.
 • Dane i informacje jakie powinny zawierać opracowania z wynikami pomiarów emisji, aby poprawnie przeprowadzić bilans LZO.
 • Podmioty, które z mocy prawa muszą prowadzić okresowe i ciągłe pomiary LZO (kryteria). Podmioty, które mogą (powinnhy) dobrowolnie prowadzić pomiary okresowe LZO.
 • Weryfikacja substancji pod kątem spełniania definicji LZO. Sposoby, materiały źródłowe i pomocnicze, wskazówki.
 • Określenie prężności pary danej substancji w wymaganej temperaturze.
 • Wybrane przykłady przeprowadzenia wyliczeń elementów bilansu LZO.
 • Metody ograniczania LZO.
Nasz Ekspert
 • dr hab. inż., profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej, Kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska, Ekspert i trener w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie spalania odpadów oraz ocen oddziaływania na środowisko.
Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie. (rabat nalicza się i przysługuje w momencie realizacji szkolenia)

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie (rabat nalicza się i przysługuje w momencie realizacji szkolenia)

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie. (rabat nalicza się i przysługuje w momencie realizacji szkolenia)

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne 

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 16.02.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 17.02.2022 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 950,00 zł brutto: 1168,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 850,00 zł brutto: 1045,50 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 22/02/O/O2/GW
Zaczyna się:16/02/2022
Kończy się:17/02/2022
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 950.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 850.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!