Nasze usługi dla Ochrony Środowiska
 • Pozwolenia Zintegrowane i inne opracowania środowiskowe
 • Opracowanie dokumentacji ETS
 • Mediacje i negocjacje ze społeczeństwem, instytucjami oraz firmami w sprawach ochrony środowiska.
 • Obliczanie śladu węglowego i śladu wodnego (carbon-footprint, water-footprint).
 • Projekty i instalacja automatyki w celu obniżania mocy kotłów
 • Redukcja ponadnormatywnego hałasy – od identyfikacji źródeł po montaż zabezpieczeń

 

 

Pozwolenia Zintegrowane i inne Opracowania Środowiskowe

Opracowujemy wnioski o wydanie:

 • Pozwoleń zintegrowanych (IPPC)
 • Pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • Decyzji środowiskowych
 • Pozwoleń na zrzut ścieków oraz pobór wód
 • Projekty i instalacja automatyki w celu obniżania mocy kotłów
 • Pozwoleń w gospodarce odpadami

Wykonujemy:

 • Ocena ryzyka dla ujęć wody
 • Raport początkowy lub analizę ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Opracowania hydrogeologiczne na potrzeby poboru wód podziemnych
 • Programy gospodarki odpadami
 • Opinie i koncepcje dotyczące odpadów przemysłowych
 • Zakładowe instrukcje i procedury postępowania z odpadami
 • Programy usuwania azbestu
 • Przeglądy ekologiczny
 • Doradztwo w związku z wystąpieniem szkód w środowisku

Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS)

Opracowujemy:

 • Wnioski o wydanie zezwolenia na uczestnictwo we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2
 • Plany monitorowania i Plany metodyki monitorowania
 • Wnioski do KPRU dla nowych instalacji
 • Dokumentację do wyjścia firmy z systemu ETS

Wykonujemy:

 • Audyty wewnętrzne (sprawdzające) przygotowujące do weryfikacji

Mediacje i negocjacje ze społeczeństwem, instytucjami, firmami w sprawach ochrony środowiska.

 • Pomagamy skutecznie w rozwiązywaniu konfliktów społecznościowych wokół różnego rodzaju zagadnień związanych z życiem, zdrowiem człowieka oraz środowiskiem naturalnym
 • Przygotowujemy i prowadzimy negocjacje i mediacje, skutecznie doprowadzamy do rozwiązania zawiłych konfliktów i podpisania ugody
 • Reprezentujemy firmy przed instytucjami w ważnych rozstrzygnięciach środowiskowych

Obliczanie śladu węglowego i śladu wodnego (carbon-footprint, water-footprint).

 • Obliczamy ślad węglowego dla procesu, produktu firmy i jednostek administracyjnych. Ślad węglowy to popularny wskaźnik mierzący obciążenie atmosfery. Jest on całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub produkt. Miarą śladu węglowego jest CO2 – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali.
 • Obliczanie śladu wodnego dla procesu, produktu firmy i jednostek. Dla konsumentów i wielu organizacji międzynarodowych coraz większego znaczenia nabiera ślad wodny przedsiębiorstw, czyli ilość wody zużywanej przez nie bezpośrednio lub pośrednio, jak również wpływ przedsiębiorstw na stan wód.

Dlaczego my?

 

Zawodowi trenerzy, konsultanci, eksperci

Do prowadzenia szkoleń i doradztwa zatrudniamy najlepszych Ekspertów, których wiedza i doświadczenie jest ceniona przez naszych Klientów. Nasi Eksperci odpowiedzą na Twoje pytania nawet do 14 dni po zrealizowanym szkoleniu.*

* Szczegóły w regulaminie.

 

Bogata oferta szkoleń

To dzięki naszym klientom i poznawaniu ich potrzeb, mogliśmy stworzyć najbogatszą na rynku ofertę szkoleń dla branży laboratoryjnej i ochrony środowiska. Czas i miejsce szkolenia dostosowujemy do potrzeb rynku. Jesteśmy elastyczni i jako pierwsi w branży, w czasie pandemii zaproponowaliśmy szkolenia On-line.

 

Kompleksowe usługi doradcze

Wraz ze szkoleniami, w tych samych obszarach rozwijamy również działalność doradczą. Zależy nam mając na kompleksowej obsłudze laboratoriów i przemysłu w zakresie ochrony środowiska. Dzięki takiemu działaniu, coraz lepiej poznajemy potrzeby naszych Klientów i świadczymy usługi odpowiadające ich oczekiwaniom.