Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:
 • Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i dokumentów opisujących polityki PCA w obszarze wymagań akredytacyjnych (DA-05 i DA-06) oraz warunków akredytacji (DA-02), pod kątem monitorowania ważności wyników, jak również raportowania „ważnych” wyników badań w Sprawozdaniach z badań. Szkolenie ma za zadanie wskazanie uczestnikom możliwości wielokierunkowego i skutecznego wykorzystania procesu monitorowania ważności wyników do wspierania innych obszarów działalności laboratoryjnej. Omówione zostaną także aspekty związane z prawidłową interpretacją wymagań dotyczących raportowania „ważnych” wyników badań w wydawanych Sprawozdaniach z badań, jak również doskonaleniem umiejętności auditorów wewnętrznych oceniających obszar działalności objęty tematyką niniejszego szkolenia. Szkolenie połączy przekazaną wiedzę teoretyczną z praktycznymi doświadczeniami laboratoriów i da możliwość skutecznego wdrożenia możliwych udoskonaleń działalności laboratoryjnej w każdym Laboratorium Badawczym.

To szkolenie skierowane jest do:
 • Kierownictwie Laboratoriów Badawczych,
 • Auditorach wewnętrznych pragnących odświeżyć i/lub rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia ocen w obszarze działalności technicznej Laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem procesu monitorowania ważności wyników oraz prezentacji wyników w wydawanych Sprawozdaniach z badań,
 • Wszystkich pracowników Laboratoriów, zainteresowanych proponowaną tematyką szkolenia.
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się m.in.:
 • Jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do procesu monitorowania ważności wyników?
 • Jakie są aktualne wymagania PCA zawarte w politykach opisanych w dokumentach DA-05 i DA-06 i jak należy je interpretować?
 • W jaki sposób można wykorzystać proces monitorowania ważności wyników do wspierania innych obszarów działalności laboratoryjnej, np. szacowania niepewności pomiarów czy monitorowania kompetencji personelu?
 • Jakie są aktualne wymagania dokumentu DA-02 i Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące prezentacji wyników w wydawanych Sprawozdaniach z badań, jak redagować Sprawozdania z badań aby spełnić te wymagania?
 • Jak można udoskonalić realizację auditu wewnętrznego w Laboratorium, w obszarze oceny procesu monitorowania ważności wyników oraz realizacji auditu pionowego?
Program szkolenia
 • Wymagania polityki PCA zawartej w dokumencie DA-05 wraz z jej interpretacją, w tym szacowanie ryzyka związanego z poziomem i częstością uczestnictwa w badaniach biegłości, z uwzględnieniem reprezentatywności dostępnych programów badań PT,
 • Wymagania polityki PCA zawartej w dokumencie DA-06 wraz z jej interpretacją, w tym wykorzystywanie odpowiednich certyfikowanych materiałów odniesienia w procesie monitorowania ważności wyników,
 • Monitorowanie ważności wyników – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Wykorzystanie procesu monitorowania ważności wyników do szacowania niepewności pomiarów oraz kontrolowania krytycznych czynników wpływających na wartość ocenionej niepewności pomiaru dokonanej na etapie weryfikacji / walidacji metody,
 • Potwierdzanie ważności wyników jako jeden z elementów monitorowania kompetencji personelu,
 • Ważność wyników – obowiązujące definicje i ich interpretacja,
 • Wymagania polityki PCA zawartej w dokumencie DA-02, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej prezentacji „ważnych” wyników badań w redagowanych Sprawozdaniach z badań,
 • Doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego oceniającego spełnienie wymagań normy akredytacyjnej oraz polityk PCA w obszarze potwierdzania ważności wyników i ich prezentacji w wydawanych Sprawozdaniach z badań,
 • Odpowiedzi na nurtujące uczestników szkolenia pytania w w/w obszarach.
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 28.09.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 29.09.2022 do godz. 15:00
Czas trwania 12 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 22/O9/L/O2/IM2
Zaczyna się:28/09/2022
Kończy się:29/09/2022
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 820.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 720.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!