Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś znać:
 • sposoby i techniki zapewnienie spójności pomiarowej wyniku badania
 • w jaki sposób racjonalnie i efektywnie korzystać z RM i CRM oraz innych „wzorców” w laboratorium akredytowanym
 • jakie wymagania powinni spełniać producenci materiałów odniesienia zgodnie z PN-EN ISO 17034
 • znaczenie i sens wyników znajdujących się na świadectwach wzorcowania
 • sposób interpretacji niepewności wyniku badania
 • do jakich celów może i powinna być wykorzystywana niepewność wyniku
 • kryteria, jakie powinny być stosowane w ramach sterowania jakością wyników badań
 • czym różni się wzorcowanie od legalizacji

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • osobach pracujących w laboratoriach badawczych, przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub posiadających już wdrożony system
 • osobach odpowiedzialnych za walidację metod badawczych, sterowanie jakością badań oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratoriach akredytowanych
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu statystyki i metrologii, która pozwoli planować i realizować przedsięwzięcia z zakresu walidacji metod badawczych, sterowania jakością badań w laboratorium oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym.
 • Dowiesz się, jakie informacje znajdują się na świadectwach wzorcowania, co pomoże Ci w ich praktycznym wykorzystaniu w działaniu laboratorium.
 • Dowiesz się jak interpretować niepewność wyniku badania/wzorcowania, co pozwoli Ci na właściwą interpretację uzyskanych wyników
Program szkolenia
 • Pomiar i badanie – definicje, podobieństwa i różnice
 • Metrologia prawna i naukowa – z której należy korzystać w laboratorium akredytowanym
 • Spójność pomiarowa wyniku – co właściwie oznacza, po co musimy ją zapewnić, jakimi sposobami ją zapewnić
 • Wzorce kalibracyjne, materiały odniesienia, certyfikowane materiały odniesienia – jak je wykorzystywać w laboratorium
 • Wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia (PN-EN ISO 17034)
 • Sterowanie jakością wyników badań w laboratorium – jakie techniki wykorzystywać, jakie przyjąć kryteria dla poszczególnych technik, jak analizować informację zwrotną ze sterowania jakością
 • Świadectwa wzorcowania – do czego potrzebne są laboratorium, jakie informacje znajdują się w świadectwach wzorcowania, jak je interpretować i jak wykorzystać w pracy laboratorium
 • Przykład szacowania niepewności z wykorzystaniem m.in. informacji ze świadectw wzorcowania
 • Zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie metrologii
Nasz Ekspert

Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne
 

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 09.06.2021 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć 10.06.2021 do godz. 14:30
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 21/06/L/ON2/PB
Zaczyna się:09/06/2021
Kończy się:10/06/2021
Lokalizacja:ONLINE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!