SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

Akademia

analiz instrumentalnych

Akademia

badania paliw

Akademia

bezpieczeństwa żywności

Akademia

badań środowiskowych

Akademia

farmacji

Akademia

metrologii i kompetencji

Akademia

mikrobiologii i biologii

Akademia

statystyki laboratoryjnej

Akademia

środowiska pracy i BHP

Akademia

zarządzania wg 17025

Akademia

Kierownika

Badania

biegłości, porównawcze

Opis

 Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

UWAGA: ograniczona ilość miejsc na szkolenie

Dlaczego warto?
Wykonując badania techniką chromatografii powinieneś znać:
 • Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczących chromatografii gazowej
 • Znać metodykę oznaczeń GC oraz GC-MS
 • Wiedzieć, jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania oznaczeń metodą GC oraz GC-MS
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach, które dopiero rozpoczynają pracę z GC
 • Analitykach wprowadzających techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium
 • Osobach pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat metod
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz najistotniejsze elementy teorii podziałowej chromatografii gazowej (GC) oraz nauczysz się podstawowych czynności obsługowych GC, co poszerzy Twoje kompetencje i rozszerzy możliwości analityczne o przeprowadzanie  identyfikację jakościową z użyciem GC/MS
 • Nauczysz się sposobów zapobiegania oraz radzenia sobie z najczęstszymi problemami pojawiającymi się podczas pracy z GC, dzięki czemu przygotujesz się na  wykrywanie i eliminowanie problemów mogących prowadzić do istotnych błędów w analizie GC
Program szkolenia

Miejsce szkolenia:
Laboratorium Badań Strukturalnych Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego  (
Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone będą w grupach 4 osobowych z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności dotyczących Covid-19.  Ćwiczenia prowadzone będą przez dwóch prowadzących)

 Dzień pierwszy

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Kapilarna chromatografia gazowa: rodzaje oraz fizyko-chemiczne podstawy chromatografii gazowej; mechanizm rozdzielenia w podziałowej
 • Wielkości retencyjne: czas retencji, całkowity, martwy, zredukowany (poprawiony) względny czas retencji, indeks retencji, fazy nieruchome, stałe McReynoldsa
 • Zajęcia laboratoryjne:
 • Budowa chromatografu gazowego, analiza jakościowa i ilościowa
 • Analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień drugi:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Kapilarna chromatografia gazowa: pakowane oraz kapilarne kolumny chromatograficzne; współczynnik β; dobór kolumny chromatograficznej do zadania analitycznego; zależność czasu, retencji od temperatury; programowanie temperatury; dozownik split/splitless; detektory
 • Analiza jakościowa i ilościowa
 • Zajęcia laboratoryjne
 • Budowa chromatografu gazowego, analiza jakościowa i ilościowa
 • Analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometria masową

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień trzeci:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową:
 • podstawy spektrometrii masowej,
 • metody jonizacji,
 • analiza jakościowa metodą GC/MS,
 • pomiar całkowitego prądu jonowego (TIC),
 • monitorowanie wybranych jonów (SIM),
 • spektrometry masowe wysokiej rozdzielczości oraz kwadrupolowe.
 • Typowe problemy w GC - podsumowanie i dyskusja

Zakończenie szkolenia godz. 12:30 

Nasz Ekspert

Kierownik Pracowni Radiochemii i Chemii Atmosfery Wydziału Chemii UW. Kierownik studium podyplomowego „Zastosowanie Chemii w Ochronie Środowiska” (kurs chromatograficzny). Ekspert od oznaczania próbek środowiskowych oraz próbek pochodzących z obiektów zabytkowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

Cena szkolenia obejmuje: 21 godzin zajęć on-line i ćwiczeń praktycznych, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa

CENA nie obejmuje noclegów

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 07.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.10.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1940,00 zł brutto: 2386,20 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 8

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: LW3/TG/10/20
Zaczyna się:07/10/2020
Kończy się:09/10/2020
Lokalizacja:Warszawa

Zapisz się do newslettera