SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

Akademia

analiz instrumentalnych

Akademia

badania paliw

Akademia

bezpieczeństwa żywności

Akademia

badań środowiskowych

Akademia

farmacji

Akademia

metrologii i kompetencji

Akademia

mikrobiologii i biologii

Akademia

statystyki laboratoryjnej

Akademia

środowiska pracy i BHP

Akademia

zarządzania wg 17025

Akademia

Kierownika

Badania

biegłości, porównawcze

Opis

Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Prowadząc postępowania w sprawach z zakresu ochrony środowiska powinieneś:
 • znać najważniejsze zmiany ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzone od 1 stycznia 2018 r.
 • znać najważniejsze przepisy wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego po nowelizacji i wiedzieć,
 • jak zastosować je w praktyce w sprawach związanych z ochroną środowiska.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach jednostek administracji publicznej, w szczególnościach osobach prowadzących postępowania administracyjne w sprawach związanych z ochroną środowiska/ inwestorów zainteresowanych realizacją inwestycji wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz i omówisz zmiany w zakresie regulacji dotyczących procedur wydawania decyzji środowiskowych, co pozwoli Ci na umiejętne stosowanie przepisów, szczególnie w okresie przejściowym,
 • w przystępny sposób poznasz najważniejsze przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, co pozwoli Ci uniknąć błędów oraz ułatwi podejmowanie decyzji w postępowaniach związanych z ochroną środowiska.
 • zapoznasz się z procedurą uzyskania decyzji środowiskowej pod kątem zagadnień formalnych i prawnych, co usprawni Twój proces przygotowania do uzyskania decyzji.
Program szkolenia

Dzień I

Ocena wpływu inwestycji na środowisko

 1. Wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle ustawy ooś i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Właściwość organów w toku procedury:
  a) organy wydające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  b) organy współdziałające.
 3. Wymogi dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  a) wymogi wynikające z K.p.a.,
  b) wymogi wynikające z ustawy ooś.
 4. Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  a) postępowanie dla przedsięwzięć z I grupy,
  b) postępowanie dla przedsięwzięć z II grupy.
 5. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniu.
 6. Wymóg zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 8. Procedura oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000.
 9. Konsultacje i dyskusja. 

Dzień II

Warsztaty dla organów administracji – pisanie pism w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej (wezwań, obwieszczeń, postanowień, decyzji)

 1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej - weryfikacja:
  - wymogi dotyczące wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla I grupy przedsięwzięć,

  - wymogi dotyczące wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla II grupy przedsięwzięć,
  - inwestycja polegająca na kilku przedsięwzięciach,
  - ustalanie organu, do którego składa się wniosek,
  - treść wniosku (alternatywnie wskazany inny wariant),
  - pełnomocnictwo,
  - wypis z rejestru gruntów  – ustalanie zakresu,
  - opłata skarbowa – decyzja środowiskowa i pełnomocnictwo.
 1. Rozróżnianie braków formalnych od braków merytorycznych.
 2. Wezwania.
 3. Obwieszczenia.
 4. Odpowiedzi na pisma procesowe.
 5. Postanowienia.
 6. Decyzje.
Nasz Ekspert

Radca prawny, ekspert o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Specjalistka z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko, specjalizacja: procedura administracyjna procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego łączonego z ochroną przyrody i etapu oceny oddziaływania na środowisko. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. W latach 2008-2012 była odpowiedzialna za obsługę prawną w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej procedury inwestycyjnej. Jako trener jest wysoko oceniana za bardzo zrozumiały sposób wykładu zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 07.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 08.10.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Prawo i OOŚ
Numer szkolenia: OW2/JKo/10/20
Zaczyna się:07/10/2020
Kończy się:08/10/2020
Lokalizacja:Warszawa

Zapisz się do newslettera