SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

Akademia

analiz instrumentalnych

Akademia

badania paliw

Akademia

bezpieczeństwa żywności

Akademia

badań środowiskowych

Akademia

farmacji

Akademia

metrologii i kompetencji

Akademia

mikrobiologii i biologii

Akademia

statystyki laboratoryjnej

Akademia

środowiska pracy i BHP

Akademia

zarządzania wg 17025

Akademia

Kierownika

Badania

biegłości, porównawcze

Opis

 Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
 Opis szkolenia:
 • Wprowadzenie w problematykę hałasu w budynkach wraz z opisem podstawowych pojęć (np. rozróżnianie dźwięków powietrznych i materiałowych) oraz definicji normowanych i mierzonych wielkości akustycznych.
 • Omówienie dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach wg nowej normy PN-B-02151-2:2018-01 - uwaga: norma opublikowana przez PKN, ale jeszcze NIEOBOWIĄZUJĄCA - brak powołania w rozporządzeniu.
 • Przedstawienie nowych metodyk pomiaru hałasu w pomieszczeniach - wg norm powołanych w PN-B-02151-2:2018-01 - tj. norm
  PN-EN ISO 10052 oraz  PN-EN ISO 16032.
 • W trakcie wykładu będą prowadzone ćwiczenia z wykonywania obliczeń oraz konsultacje  w zakresie problemów pomiarowych zgłaszanych przez uczestników.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • laboratoriach akredytowanych lub przygotowujących się do akredytacji, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • osobach wykonujących pomiary poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń,
 • osobach oceniających wyniki pomiarów poziomu hałasu w pomieszczeniach.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz nowe (ZAOSTRZONE!) wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach,
 • zapoznasz się ze ZMIENIONYM podejściem do wykonywania pomiarów hałasu w pomieszczeniach,
 • poznasz sposoby wykonywania obliczeń wyników końcowych badania wraz z niepewnością.
Program szkolenia
 • Definicje i pojęcia podstawowe.
 • Podstawy prawne ochrony przed hałasem w budynkach.
 • Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach wg PN-B-02151-2:2018-01 „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 • Metody pomiaru hałasu w pomieszczeniach:
  - wg PN-EN ISO 10052:2007-05 +PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010 “Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona.” - tylko w zakresie pomiarów hałasu;     
  - wg PN-EN ISO 16032:2006-09  “Akustyka – Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach – Metoda dokładna.
 • Przedstawianie wyników badań hałasu w pomieszczeniach - z uwzględnieniem niepewności wyniku (zasady obliczania niepewności).
 • Konsultacje.
Nasz Ekspert

mgr fizyki, wieloletni kierownik  laboratorium akredytowanego, organizator badań biegłości.  Doświadczony audytor, trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie akustyki i ochrony przed hałasem - ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów hałasu i szacowania niepewności wyników.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 16.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: ONLINE/MK/12/20
Zaczyna się:16/12/2020
Kończy się:16/12/2020
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 490.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 390.00

Zapisz się do newslettera