SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

Akademia

analiz instrumentalnych

Akademia

badania paliw

Akademia

bezpieczeństwa żywności

Akademia

badań środowiskowych

Akademia

farmacji

Akademia

metrologii i kompetencji

Akademia

mikrobiologii i biologii

Akademia

statystyki laboratoryjnej

Akademia

środowiska pracy i BHP

Akademia

zarządzania wg 17025

Akademia

Kierownika

Badania

biegłości, porównawcze

Opis

 Status szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE. 

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz wykonując bilansowanie procesów przemysłowych powinieneś znać:  
 • koncepcję tzw. śladów środowiskowych m.in. śladu węglowego (carbon footprint) i śladu wodnego (water footprint)
 • metodykę wyznaczania wielkości śladu węglowego dla procesu technologicznego, organizacji, produktu,
 • metodologię LCA (Life Cycle Assessment) w zakresie zarządzania środowiskiem.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach pracujących w różnych branżach i stających przed wyzwaniami związanymi z przesłankami zrównoważonego rozwoju, którego jednym z elementów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia wody,  zarówno w życiu codziennym człowieka, jak i przez organizacje, w procesach technologicznych oraz towarzyszące wytworzeniu określonego produktu,
 • Osobach przygotowujących projekty, w których jednym z wymaganych elementów jest analiza śladów: węglowego i wodnego.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • zapoznasz się z ogólnymi zasadami obliczania „śladu węglowego” dla organizacji, procesu technologicznego i produktu, co ułatwi Ci sporządzenie mapy procesowej, zebranie wiarygodnych danych, wykonanie bilansu w aspekcie określenia emisji bezpośrednich i pośrednich w przypadku śladu węglowego.
 • poznasz metodologię LCA (Life Cycle Assessment) dzięki czemu będziesz mógł obliczyć ślad węglowy w całym cyklu życia produktu i/lub technologii oraz zaplanować działania w celu jego zmniejszenia. 
Program szkolenia
 • koncepcja tzw. „śladu środowiskowego”, w tym  śladu węglowego (carbon footprint) i  "śladu wodnego" (water footprint),
 • podstawowe definicje dotyczące obliczania śladu węglowego i śladu wodnego dla organizacji, operacji (czynności, technologii) i produktów (alokacja śladu węglowego),
 • metodyka LCA (Life Cycle Assessment) oceny cyklu życia produktu,  
 • metodologia obliczania śladu węglowego, kalkulator „śladu węglowego”, 
 • ślad węglowy dla procesu, organizacji, produktu,
 • metodologia obliczeń śladu wędlowego dla konkretnej organizacji,
 • metodologia obliczeń śladu węglowego dla procesu technologicznego (technologii),
 • określenie metodologii obliczania śladu węglowego dla konkretnego produktu,
 • określenie granic i zasięgu śladu węglowego dla konkretnego produktu,
 • przedstawianie wyników partnerom biznesowym,
 • działania prowadzące do zmniejszenia wielkości śladu węglowego.
 • Pytania i odpowiedzi.
Nasz Ekspert

Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista z zakresu technologii chemicznych w energetyce i przemyśle chemicznym. Głównym obszarem zainteresowań badawczych Eksperta jest analiza śladu węglowego - Carbon Footprint procesów energochemicznego przetwórstwa węgla.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 16.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 17.11.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: ONLINE/MGG/11/2020
Zaczyna się:16/11/2020
Kończy się:17/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera