SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

analiz instrumentalnych
badania paliw
bezpieczeństwa żywności
badań środowiskowych
farmacji
metrologii i kompetencji
mikrobiologii i biologii
statystyki laboratoryjnej
środowiska pracy i BHP
zarządzania wg 17025
Kierownika
biegłości, porównawcze

Opis

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś znać/ wiedzieć:
 • Aktualne zmiany w obowiązujących przepisach,
 • Wymaganą dokumentację,
 • Jak zaktualizować ocenę ryzyka na czynnik chemiczny,
 • Jakie prowadzić rejestry i zgłoszenia,
 • Jak oznaczyć sporządzone roztwory,
 • Jak postąpić z odpadem i ściekiem,
 • Jakie kary mogą nałożyć organy kontroli,
 • Jak sprawdzić scenariusze narażenia dla zastosowań laboratoryjnych,
 • Jak sprawdzić otrzymane MSDS,
 • Jakie są wymagane zgłoszenia do ECHA,
 • Jakie zapewnić środki kontroli ryzyka,
 • Jakie są wymagane instrukcje.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownikach laboratorium
 • Specjalistach pracujących w laboratorium
 • Osobach odpowiedzialnych za bhp w laboratorium.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Omówisz zasady bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium w świetle najnowszych zmian i wymagań, dzięki czemu poprawisz bezpieczeństwo w swoim środowisku pracy.
 • Pozyskasz umiejętności zarządzania chemikaliami mającymi zastosowanie w laboratorium z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko zagrożeń związanych z ich użytkowaniem.
 • Sporządzisz check listę wymagań obowiązujących w laboratorium wraz z gotowymi odpowiedziami, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ poznasz konkretne przykłady
  i nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
Program szkolenia

GOSPODARKA CHEMIKALIAMI W LABORATORIUM

 • Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium obowiązujące rejestry
 • Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po 01.06.2017
 • Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów i zgłoszeń mieszanin
 • Oznakowanie CLP chemikaliów i roztworów własnych po zmianach od 01.06.2017r
 • Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów po czerwcu 2017
 • Stosowanie odczynników rakotwórczych, mutagennych- wymagane rejestry
 • Obowiązek zgłoszenia do ECHA w przypadku braku Scenariusza Narażenia dla odczynnika

 WYMAGANIA BHP w laboratorium

 • Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa i oczomyjek , wanny ociekowe
 • Obowiązek posiadania instrukcji - katalog instrukcji 
 • Składowanie butli z gazem i substancji palnych w laboratorium
 • Środki ochrony indywidualnej dla laboranta, zasady przydziału i wymaganej dokumentacji

 OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY

 • Podstawa prawna oceny ryzyka
 • Ocena ryzyka – wymagane dane –jak zebrać
 • Ocena ryzyka – wybór metodyki
 • Przegląd wymaganej dokumentacji
 • Zasady przeprowadzania i udostępniania oceny

GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM

 • Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium
 • Obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium
 • Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym
 • Instrukcje gospodarowania odpadami
 • Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi
 • Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium
 • Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa

 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA W LABORATORIUM

 • Rodzaje ścieków powstających w laboratorium
 • Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane
 • Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodno ściekowej
 • Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie rozporządzenia REACH i CLP oraz zarządzania zintegrowanymi systemami jakości. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Szkolenia prowadzi z niezwykłą starannością i zaangażowaniem, doskonale łączy wiedzę naukową z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 22.06.2020 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć 23.06.2020 do godz. 14:30
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 690,00 zł brutto: 848,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: ONLINE/GML/06/20
Zaczyna się:22/06/2020
Kończy się:23/06/2020
Lokalizacja:Webinar

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera