SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

analiz instrumentalnych
badania paliw
bezpieczeństwa żywności
badań środowiskowych
farmacji
metrologii i kompetencji
mikrobiologii i biologii
statystyki laboratoryjnej
środowiska pracy i BHP
zarządzania wg 17025
Kierownika
biegłości, porównawcze

Opis

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś:
 • znać aktualne wymagania i wytyczne dotyczące spójności pomiarowej w badaniach i wzorcowaniach;
 • umieć monitorować i zarządzać uzyskiwanymi wynikami wzorcowań oraz systemu sprawdzeń;
 • wiedzieć jakie są obowiązujące i aktualne metody ustanawiania spójności pomiarowej;

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz przygotowujących się do akredytacji;
 • osobach zainteresowanych zmianami w zakresie nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewnieniem spójności pomiarowej zgodnie z nowym wydaniem normy 17025 oraz dokumentu DA-06;
 • auditorach wewnętrznych oraz ekspertach technicznych odpowiedzialnych w laboratoriach za właściwy nadzór nad wyposażeniem oraz monitorowanie i zarządzanie wynikami wzorcowań oraz sprawdzeń;
Biorąc udział w szkoleniu:
 • odświeżysz informacje z zakresu nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewnienia spójności pomiarowej wyniku pomiaru;
 • uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania różnych metod ustanawiania spójności pomiarowej wyników pomiarów;
 • dowiesz się co oznacza kompetentny producent CRM, co oznaczają miarodajne dowody  potwierdzające spełnienie przy produkcji CRM wymagań normy  PN-EN ISO 17034 i jak dobierać odpowiednie kryteria oceny takiego zewnętrznego dostawcy;
Program szkolenia
 • Przypomnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie nadzoru nad wyposażeniem oraz spójności pomiarowej;
 • Podstawowe definicje metrologiczne;
 • Omówienie zmian zaistniałych w znowelizowanej Polityce PCA DA-06 ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie zewnętrzne (przez laboratoria wzorcujące akredytowane, jednostki NMI, laboratoria wzorcujące nieakredytowane) – zasady postępowania, kryteria wyboru, audyty u dostawcy usługi wzorcowania ;
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie wewnętrzne;
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez praktyczną realizację jednostki miary SI;
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM);
 • Zasady stosowania CRM do ustanowienia spójności pomiarowej:
 • Zarys wymagań normy PN-EN ISO 17034;
 • W których przypadkach certyfikowane wartości przypisane CRM są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową;
 • Kompetentny producent materiałów odniesienia - dowody na spełnienie wymagań
 • PN-EN ISO 17034 przez producenta, właściwy dobór kryteriów oceny zewnętrznego dostawcy w zakresie materiałów odniesienia;
 • Wszystko o wzorcowaniu wewnętrznym – wymagania, procedura, wyrażanie niepewności pomiaru oraz kompetencje personelu;
  • Audit wewnętrzny w zakresie interpretacji i wykorzystania świadectw wzorcowania i zapewnienia spójności pomiarowej;
  • Panel dyskusyjny na podstawie pytań i zagadnień uczestników;
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 04.06.2020 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć do godz. 14:30
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 290,00 zł brutto: 356,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia zarządzania wg 17025
Numer szkolenia: ONLINE/1/IM/06/20
Zaczyna się:04/06/2020
Kończy się:04/06/2020
Lokalizacja:Webinar

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera